Ideja i naš cilj

Humanitarna Organizacija Kozarac

Ideja se rodila sa ciljem da bude i ostane trajna organizacija, koja bi kroz humanost uvezala sve Kozarčane širom svijeta. Finansirala bi se dobrovoljno sa malim iznosima od po 10€ mjesečno po porodici.

To iznosi 120€ godišnje ili 60€ za Sloveniju i Hrvatsku, te 30€ za donatore iz BiH. Samo zajedno i u velikom broju možemo i trebamo riješiti probleme u našem rodnom mjestu.