Na prikazanoj interaktivnoj karti, na kojoj možete pomoću miša povećavati i smanjivati kartu postavili smo oznake u dvije boje. Takodje možete na pametnim uredjajima korisititi mapu. Povećati i smanjiti mapu pokušajte sa dva prsta.

  1. crvena tačka – osobe u vrlo lošoj situaciji a nalaze se na listi obrade ili čekanja
  2. zelena tačka – osobe pod opskrbom donacija preko HO Kozarac

Ukoliko kliknete na jednu od obojenih tačaka, prikazace Vam se mali informativni prozorčić sa informacijama koje smo pohranili.

Karta Kozarac Humanitarne Organizacije Kozarac

Print this entry