Na prikazanoj interaktivnoj karti, na kojoj možete pomoću miša povećavati i smanjivati kartu postavili smo oznake u dvije boje. Takodje možete na pametnim uredjajima korisititi mapu. Povećati i smanjiti mapu pokušajte sa dva prsta.

  1. crvena tačka – osobe u vrlo lošoj situaciji a nalaze se na listi obrade ili čekanja
  2. zelena tačka – osobe pod opskrbom donacija preko HO Kozarac

Ukoliko kliknete na jednu od obojenih tačaka, prikazace Vam se mali informativni prozorčić sa informacijama koje smo pohranili.

Karta Kozarac Humanitarne Organizacije Kozarac