Svi ljudi dobre volje mogu do 31.12.2023 uplatiti za Vahidu na paypal@ho-kozarac.org ili na banku sa naznakom za Vahidu Beslagić. Lista dosadašnjih uplata nalazi se ispod.

Akcija uspiješno završena 31.12.2023:
Racuni i dokazi o polacanju nalaze se ispod liste donatora. Hvala Vam svima od srca

Za uplate preko banke koristite:

Primalac:HUMANITAERE ORGANISATION KOZARAC
Naziv banke:Raiffeisen Bank Region Vöcklabruck
IBAN:AT92 3471 0000 0216 4176
BIC:RZOOAT2L710
NAZNAKAZA VAHIDU BESLAGIC

Prihodi od 01.01.2023 do 31.12.2024
Datum Kategorija Donator Iznos Konto
22.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Krupić Emir €100.00 PayPal
13.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Korjenić Safija €50.00 Banka
13.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Omerović Sejid / Kapetanović Amela €25.00 Banka
13.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Trnjanin Fikreta КМ100.00 Uplate u gotovini KM
12.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Bešlagić Emir €100.00 PayPal
12.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kahrimanović Alma €100.00 Banka
12.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mahić Edina i Damir €222.65 PayPal
12.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mahmuljin Kenan i Almira €50.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Adžemović Izet €50.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Dautović Mirzet €100.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Garibović Emir i Amila Zajmović €50.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kolaric Amir (Ing.) €50.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kulašić Albin €200.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Poljak Ekrem i Ismeta €50.00 Banka
11.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Softić Kemal €100.00 Banka
09.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Fejzic Zineta €50.00 PayPal
08.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Arnautović Damir €100.00 PayPal
08.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Catic Emira €20.00 PayPal
08.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) €50.00 PayPal
08.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Marošlić Elvir €50.00 PayPal
08.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Zene dzemata Kamp-Lintfort €200.00 PayPal
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Bešlagic Zijad ZIKO €126.07 PayPal
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Dautović Ibro Din €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Elkaz Elvis Cupo €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Hadžić Hase (NL) €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Jakupović Dževad Šurda €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna €50.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kenjar Fahro €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mehmedovic Hanka €30.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mehmedovic Mustafa i Samila €50.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Paratušić Amir i Maida €50.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Paratušić Armin €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Pjevic Mirsad i Fatima €50.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Sivac Sajid €50.00 PayPal
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Softić Mirzet PAJDO €100.00 Banka
07.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Ustalić Emin €100.00 Banka
06.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Bešić Denisa €50.00 Banka
06.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kahrimanović Emira €101.38 PayPal
06.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mujagić Edin €50.00 PayPal
06.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mujkanović Ćamka i Ahmet €100.00 Banka
05.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Arifagić Anel - Autocenter Sihlbrugg GmbH €100.00 Banka
05.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Bešić Edin €100.00 Banka
05.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Halilović Ibrahim i Maida €100.00 Banka
05.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Jakupović Ramo i Mirsada €50.00 Banka
05.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Javor Anel €50.00 Banka
05.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Memić Edo Djeka €30.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Bešić Nedzad (AT) €100.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Blažević Vildan i Dženana €50.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Jakupović Almira €50.00 PayPal
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Jakupović Emir i Edina €50.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kahrimanović Armin €100.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kahrimanović Derviš i Sadina €100.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Michalak Arkadiusz €100.00 PayPal
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mujagić Satko €100.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Paratušić Amir i Maida €50.00 Banka
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Sivac Osman €100.00 PayPal
04.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Smajilović Armin €50.00 Banka
03.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Fazlić Admira €50.00 PayPal
03.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Karić Edina €70.00 PayPal
03.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Velić Hasret €10.00 PayPal
27.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Gökhan Can €100.00 PayPal
27.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Haskić Dzevad €50.00 Banka
27.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Kutay Arin €100.00 PayPal
27.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Mujkanović JASMIN-BENES €50.00 Banka
27.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Sivac Sanel €100.00 Banka
27.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Žene džemata Köln €550.00 Banka
24.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Iljasi Rasim Rača €200.00 PayPal
24.11.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Tadžić Hamdija i Sada €50.00 Banka
Ukupno EUR €5,835.10
Ukupno KM КМ100.00
VAHIDA-BESLAGIC-INVOICE-29.12.2023

Auslandsuberweisung-Mein-ELBA

Print this entry