Prihodi od 01.01.2024 do 31.12.2024
Datum Kategorija Donator Iznos Konto
12.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Blažević Meho €51.39 Banka
12.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Dautović Elvedin i Alma €100.00 Banka
12.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Ferhatovic Senadin www.ferhatovic.at €100.00 Banka
10.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Deumić Said €90.00 Uplate u gotovini EUR
10.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Grabić Sead €100.00 Uplate u gotovini EUR
08.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Kahrimanović Nihad €100.00 Banka
07.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Čirkin Šefik €100.00 Uplate u gotovini EUR
07.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Jakupović Ismar i Amila €50.00 PayPal
07.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mujkanović Muharem i Mernama €50.00 PayPal
06.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Hadžić Adis €100.00 PayPal
06.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilovic Ajdin i Madalina €50.00 PayPal
06.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Hušić Ferid i Nataša €50.00 PayPal
06.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Rasadnik Čustić КМ100.00 Uplate u gotovini KM
05.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Blazevic Rešad €200.00 Banka
05.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Grabić Safet i Sara €100.00 Banka
05.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Hušić Elvis i Sabina €50.00 PayPal
03.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Balić Esad ESO €100.00 Banka
03.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilović Dino i Medina Jagurdzija €50.00 PayPal
03.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Hrustić Merima i Senad €50.00 Banka
03.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Kulašić Tahir i Izeta €100.00 Banka
03.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mahmuljin Dzemal €50.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Adžemoviċ Izet €100.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Dautovic Edin €100.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Fazlić ishak i Elma €50.00 PayPal
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilović Alen i Armin €50.00 PayPal
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilović Amela €50.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilovic Emrah €50.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilović Nihad i Esma €50.00 PayPal
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Muhić Damir i Dijana €50.00 PayPal
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mujcic Armin i Dijana €50.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mujkanović Ćamka i Ahmet €100.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Paratušić Amir i Maida €100.00 Banka
02.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Saleš Daniel i Mediha €100.00 PayPal
01.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Dzihic Jasmin i Halilovic Renata €50.00 PayPal
01.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Hadzic Kasim €50.00 PayPal
01.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Haliloviċ Zijad €50.00 PayPal
01.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Hušić Jasmin €50.00 PayPal
01.04.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Velić Džulaga €50.00 PayPal
29.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Blažević Nihad КМ100.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Garibović Enes €50.00 Uplate u gotovini EUR
29.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Kapetanović Enes КМ100.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Paratušić Hamed КМ100.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Pidić Samir КМ50.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Žerić Dževad €100.00 Uplate u gotovini EUR
24.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Karabašić Besim i Elvira €50.00 PayPal
23.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) €100.00 PayPal
22.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Jakupović Ramo i Mirsada €50.00 Banka
21.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Arifagić Anel - Autocenter Sihlbrugg GmbH €101.55 Banka
21.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Jakupović Dževad Šurda €100.00 Banka
21.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Memić Edo Djeka €100.00 Banka
20.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Dautović Senad €100.00 Banka
20.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) €102.91 Banka
19.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Grozdanić Elvir i Fatima €100.00 Banka
19.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Halilović Ibrahim i Maida €100.00 Banka
19.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Kahrimanoviċ Mesud MEGA €100.00 Banka
19.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Šahurić Ismet i Zumra €100.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Blažević Edis €300.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Čirkin Sakib i Jasminka €100.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Dautoviċ Esad i Armina €200.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Iljasi Rasim Rača €110.00 PayPal
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Kahrimanović Derviš i Sadina €100.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mehmedagic Ferid LEKA €50.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mujkanović JASMIN-BENES €50.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Mujkanović Nijaz i Firdesa €50.00 Banka
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Sivac Sanel €100.00 PayPal
18.03.2024 Za kosilicu OFK Mrakovica Softić Mirzet PAJDO €100.00 Banka
Ukupno EUR €5,155.85
Ukupno KM КМ450.00

Print this entry