Prihodi od 01.01.2023 do 31.12.2023
Datum Kategorija Donator Iznos Konto
29.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Mujagić Kasim КМ100.00 Uplate u gotovini KM
26.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Hođić Salko €100.00 Uplate u gotovini EUR
21.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Ferhatovic Senadin www.ferhatovic.at €100.00 Banka
20.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kahrimanović Armin €100.00 Banka
20.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kulašic Baja €100.00 Banka
15.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Alukić Enes Čebulja €100.00 Uplate u gotovini EUR
14.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Softić Aldin (BIH) КМ50.00 Uplate u gotovini KM
14.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Softić Sejad i Indira КМ50.00 Uplate u gotovini KM
13.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Arifagić Sead €100.00 Banka
13.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Hadzic Ermin €50.00 Banka
13.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kahrimanović Smail Tuđman mlađi €100.00 Uplate u gotovini EUR
13.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Sušić MIdhad i Sandra Hani Habib-Susic €100.00 Banka
10.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Arifagić Nedžad €105.00 Banka
09.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Jakupovic Ziko €179.18 PayPal
09.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Jauzović Amar КМ100.00 Uplate u gotovini KM
09.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Krajišnik Almir - TAXI Mehin €30.00 Banka
09.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Paratušić Suad (Sudo-USA) €179.17 PayPal
09.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) €103.12 Banka
08.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Grozdanić Elvir i Fatima €100.00 Uplate u gotovini EUR
08.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Jakupović Ajdin €100.00 Banka
08.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Karabašić Besim i Elvira €100.00 PayPal
08.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Softic Kemin €100.00 Banka
08.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Župani Džemo i Jasna €100.00 Banka
07.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Bahonjic Admir €500.00 Banka
07.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kahrimanović Muris (HAKIN) €97.14 Banka
07.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kararić Enver €49.82 Banka
06.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Javor Anel €100.00 Banka
06.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Mehmedagic Ferid LEKA €50.00 Banka
05.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) €100.00 PayPal
03.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Halilović Ibrahim i Maida €100.00 Banka
03.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Iljasi Rasim Rača €100.00 Banka
03.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kulašić Tahir i Izeta €100.00 Banka
02.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Adžemović Izet €100.00 Banka
02.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Balić Esad ESO €100.00 Banka
02.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Elkaz Elvis Cupo €100.00 Banka
02.11.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Softić Kemal €100.00 Banka
31.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kahrimanović Derviš i Sadina €100.00 Banka
30.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Jakupović Dževad Šurda €104.00 Banka
30.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Softić Dino €104.00 Banka
30.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Softić Mirzet PAJDO €104.00 Banka
27.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Murečahajić (Fadil) Armin €100.00 Banka
27.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Terzić Fudo i Kika €100.00 Banka
25.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Arifagić Mirsad €100.00 Banka
25.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Bešić Fikret i Aida €104.74 Banka
25.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €100.00 Banka
24.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Arifagić Anel - Autocenter Sihlbrugg GmbH €100.00 Banka
24.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kenjar Fahro €100.00 Banka
24.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Memić Edo Djeka €100.00 Banka
24.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Šahurić Ismet i Zumra €100.00 Banka
23.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Paratušić Amir i Maida €100.00 Banka
23.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Paratušić Suljo €100.00 Banka
23.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Sivac Sanel €100.00 Banka
22.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Bešlagić Elvis Mucin (Alma) €100.00 PayPal
22.10.2023 Kosilica FK Bratstvo 2023 Kešić Fahrudin €200.00 PayPal
Ukupno EUR €5,460.17
Ukupno KM КМ300.00

Print this entry