Napomena: Moze doći do nepreglednosti ili nejasnoća kod istoimenih donatora. Ako uočite bilo kakvu nejasnoću, obratite nam se, da je otklonemo. Ako pritisnete na bilo koje ime prikazaće Vam se sve dosadašnje uplate.

Prihodi od 01.01.2023 do 31.12.2024
Datum Kategorija Donator Iznos Konto
22.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Osme i Razija €120.00 Uplate u gotovini EUR
14.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
13.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Sabahudin i Nihadeta КМ240.00 Uplate u gotovini KM
13.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Modronja Ramiz КМ240.00 Uplate u gotovini KM
13.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
12.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
11.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €15.00 PayPal
11.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
11.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
11.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Adnan €20.00 Banka
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selim €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Ifeta КМ60.00 Uplate u gotovini KM
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Mesud i Muharema КМ60.00 Uplate u gotovini KM
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
09.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
07.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Denis €10.00 PayPal
07.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
07.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Enes i Edisa €120.00 PayPal
06.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Monika €10.00 PayPal
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Safet i Esneta €10.00 PayPal
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Suad €10.00 PayPal
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
05.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Neđad i Edina КМ240.00 Uplate u gotovini KM
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Jasmin €10.00 Banka
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
04.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
03.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Đonlagić Kelima €10.00 PayPal
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Eldin i Merima €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Dougaz Meryem Edita €50.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Redzep (BE) €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Admir €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Enis i Medina €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Vildan i Dženana €20.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armin €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrustić Almedina €50.00 PayPal
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Ilijaz €12.30 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić Anes i Amina €20.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ajdin i Elma €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Armina €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enis €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mehmed €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Trnjanin Nedjad i Alma €20.00 Banka
30.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Djevad €120.00 PayPal
29.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Indira (iFashion) €10.00 PayPal
29.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denis €10.00 PayPal
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Amil i Majda €10.00 Banka
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Adem €10.00 Banka
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Omar €25.00 PayPal
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Šefika €10.00 Banka
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Borrmann-Nakić Vesna €10.00 PayPal
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ismar i Amila €10.00 PayPal
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić Jasmin €10.00 PayPal
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Emir (SLO) €5.00 Banka
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Murisa €10.00 Banka
27.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Azra €10.00 PayPal
27.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Filović Amir €10.00 Banka
27.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Narcis i Mirela €10.00 Banka
27.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Murčehajić Midhet €10.00 PayPal
26.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Naser КМ70.00 Uplate u gotovini KM
26.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armina €10.00 Banka
26.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €10.00 Banka
26.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €10.00 Banka
26.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Teofik i Edina €10.00 Banka
25.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Adnan & Aurelie €10.00 Banka
25.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Edina €20.00 Banka
25.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €20.00 Banka
25.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Hase (NL) €10.00 Banka
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Esad ESO €10.00 Banka
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Muhamed €10.00 Banka
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Amir €10.00 PayPal
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Ibrić Hasan (Kalesija) €10.00 Banka
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Sabahudin €10.00 PayPal
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suad (Sudo-USA) €10.00 PayPal
24.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Hajrudin i Amra €10.00 PayPal
23.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Anonimno - B.V. €10.00 PayPal
23.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Alen €10.00 PayPal
22.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Azra €10.00 PayPal
21.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Nedžad €10.00 PayPal
21.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić (Hr A Bešić en/of.Mw N Bešić-Turkanović) €10.00 Banka
21.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić S CJ €10.00 Banka
21.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Jasmin €10.00 Banka
20.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Vehid i Elvisa €10.00 Banka
19.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautoviċ Esad i Armina €15.00 Banka
19.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Murtić Osman €10.00 PayPal
19.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Haris €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Edin €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emina €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Fadil i Elvisa €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Husein €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Suvada €10.00 PayPal
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagic Emir i Azemina €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Nedzad €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Medin €10.00 Banka
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Turkanović Elvis €10.00 PayPal
18.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Zečić Anita €10.00 PayPal
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 ArchiCUS Bau e.U. €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Emin €10.00 PayPal
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Meliha €10.00 PayPal
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Adel €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Alen €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Senad €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Zlatan i Elvedina €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Glamočanin Vedjid €10.00 PayPal
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Mehemed i Silvia €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Edo Djeka €10.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Ćamka i Ahmet €20.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić (Fadil) Armin €20.00 Banka
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Fahrudin €120.00 PayPal
17.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Zec Riad i Emina €10.00 Banka
16.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Arnautović Ahmet €10.00 PayPal
16.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Suada €10.00 PayPal
16.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jasmina €10.00 PayPal
15.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Amil €10.00 PayPal
14.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Sabahudin i Edita €10.00 Banka
13.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćaušević Mesud i Subhija €30.00 Banka
13.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Benjamin €10.00 Banka
13.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Denis €10.00 Banka
13.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Tahir i Izeta €10.00 Banka
13.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
12.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sendić (Nino-Bihać) Nihad КМ60.00 Uplate u gotovini KM
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €15.00 PayPal
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Nihad i Enisa КМ60.00 Uplate u gotovini KM
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sendić (Čirić) Božena - Bihać КМ60.00 Uplate u gotovini KM
11.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedžad (NOR) €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Adnan €20.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Grozdanić Azra €20.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selim €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enes i Merve €120.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
09.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
09.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
09.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Omar €25.00 PayPal
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Denis €10.00 PayPal
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €10.00 Banka
07.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Ferid €10.00 PayPal
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Safet i Esneta €10.00 PayPal
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Jasmin €10.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Suad €10.00 PayPal
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 HAYATTV Sarajevo - Ekipa "Ljetna kuhinja" КМ100.00 Uplate u gotovini KM
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrustić Nermin €120.00 Banka
05.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Eldin i Merima €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Redzep (BE) €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Senad i Mirsada €60.00 PayPal
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armin €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Admir €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Trnjanin Nedjad i Alma €20.00 Banka
03.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Đonlagić Kelima €10.00 PayPal
02.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
01.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Adem €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Šefika €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Vildan i Dženana €20.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Murisa €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Armina €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enis €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mehmed €10.00 Banka
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
29.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Indira (iFashion) €10.00 PayPal
29.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denis €10.00 PayPal
29.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić Anes i Amina €20.00 Banka
29.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ajdin i Elma €10.00 Banka
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Amil i Majda €10.00 Banka
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Borrmann-Nakić Vesna €10.00 PayPal
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Filović Amir €10.00 Banka
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Ilijaz €12.03 Banka
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ismar i Amila €10.00 PayPal
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić Jasmin €10.00 PayPal
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Teofik i Edina €10.00 Banka
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Enis i Medina €10.00 Banka
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Emir (SLO) €5.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Azra €10.00 PayPal
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armina €10.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Edina €20.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €20.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Enes (Žujan) i Semira €120.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Hase (NL) €10.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €10.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Narcis i Mirela €10.00 Banka
27.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Murčehajić Midhet €10.00 PayPal
26.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Monika €10.00 PayPal
25.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Krajišnik Almir - TAXI Mehin КМ60.00 Uplate u gotovini KM
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Esad ESO €10.00 Banka
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Muhamed €10.00 Banka
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Adnan & Aurelie €10.00 Banka
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Admir €10.00 PayPal
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Ibrić Hasan (Kalesija) €10.00 Banka
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Sabahudin €10.00 PayPal
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suad (Sudo-USA) €10.00 PayPal
24.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Hajrudin i Amra €10.00 PayPal
23.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Alen €10.00 PayPal
22.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Azra €10.00 PayPal
22.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Jasmin €10.00 Banka
22.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Haris €10.00 Banka
22.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mediha €120.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Nedžad €10.00 PayPal
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić (Hr A Bešić en/of.Mw N Bešić-Turkanović) €10.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić S CJ €10.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautoviċ Esad i Armina €15.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Adis i Azra €120.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Fadil i Elvisa €10.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Elvis i Zlata €20.00 Banka
21.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Vehid i Elvisa €10.00 Banka
19.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Murtić Osman €10.00 PayPal
18.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Suvada €10.00 PayPal
18.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Anes €10.00 PayPal
18.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Turkanović Elvis €10.00 PayPal
17.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Emin €10.00 PayPal
17.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Meliha €10.00 PayPal
17.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Glamočanin Vedjid €10.00 PayPal
17.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Mehemed i Silvia €10.00 Banka
17.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Medin €10.00 Banka
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Arnautović Ahmet €10.00 PayPal
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Edin €10.00 Banka
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emina €10.00 Banka
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Suada €10.00 PayPal
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jasmina €10.00 PayPal
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Husein €10.00 Banka
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagic Emir i Azemina €10.00 Banka
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Edo Djeka €10.00 Banka
16.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Nedzad €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 ArchiCUS Bau e.U. €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Adel €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Alen €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Senad €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Zlatan i Elvedina €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Amil €10.00 PayPal
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna €10.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Ćamka i Ahmet €20.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić (Fadil) Armin €20.00 Banka
15.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Zec Riad i Emina €10.00 Banka
14.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Tahir i Izeta €10.00 Banka
14.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Sabahudin i Edita €10.00 Banka
13.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
13.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
13.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
11.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €15.00 PayPal
11.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
11.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Sead i Ferida €20.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Adnan €20.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Teofil КМ240.00 Uplate u gotovini KM
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selim €10.00 Banka
09.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
09.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
09.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
08.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Sejad €120.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Denis €10.00 PayPal
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Said €120.00 PayPal
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Ferid €10.00 PayPal
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Ifeta €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
06.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
05.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Safet i Esneta €10.00 PayPal
05.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
04.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
04.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
04.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Eldin i Merima €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćaušević Mesud i Subhija €30.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Redzep (BE) €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Admir €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armin €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kenjar Muhamed i Sabina €120.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Sejad i Indira КМ60.00 Uplate u gotovini KM
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
02.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Trnjanin Nedjad i Alma €20.00 Banka
01.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Minela €20.00 PayPal
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Adem €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Šefika €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Vildan i Dženana €20.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Murisa €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ajdin i Elma €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Armina €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enis €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mehmed €10.00 Banka
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Amil i Majda €10.00 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Filović Amir €11.18 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Ilijaz €12.20 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denisa €10.00 PayPal
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Enis i Medina €10.00 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Emir (SLO) €5.00 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Narcis i Mirela €10.00 Banka
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić Anes i Amina €20.00 Banka
28.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Borrmann-Nakić Vesna €10.00 PayPal
28.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ismar i Amila €10.00 PayPal
28.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
27.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Azra €10.00 PayPal
27.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Murčehajić Midhet €10.00 PayPal
26.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Monika €10.00 PayPal
26.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armina €10.00 Banka
26.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €10.00 Banka
26.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Teofik i Edina €10.00 Banka
25.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Adnan & Aurelie €10.00 Banka
25.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Edina €20.00 Banka
25.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €20.00 Banka
25.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Hase (NL) €10.00 Banka
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Esad ESO €10.00 Banka
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Muhamed €10.00 Banka
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Admir €10.00 PayPal
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Ibrić Hasan (Kalesija) €10.00 Banka
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Sabahudin €10.00 PayPal
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suad (Sudo-USA) €10.00 PayPal
24.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Hajrudin i Amra €10.00 PayPal
23.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Jasmin €10.00 Banka
23.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Alen €10.00 PayPal
23.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Zečić Anita €10.00 PayPal
22.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić (Hr A Bešić en/of.Mw N Bešić-Turkanović) €10.00 Banka
22.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedžad (NOR) €20.00 Banka
22.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Azra €10.00 PayPal
22.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić S CJ €10.00 Banka
22.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Vehid i Elvisa €10.00 Banka
21.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Nedžad €10.00 PayPal
19.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautoviċ Esad i Armina €15.00 Banka
19.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Haskić Omer €120.00 Banka
19.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Murtić Osman €10.00 PayPal
19.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Haris €10.00 Banka
18.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Fadil i Elvisa €10.00 Banka
18.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Suvada €10.00 PayPal
18.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Turkanović Elvis €10.00 PayPal
17.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Emin €10.00 PayPal
17.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Meliha €10.00 PayPal
17.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Glamočanin Vedjid €10.00 PayPal
17.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Mehemed i Silvia €10.00 Banka
17.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Edo Djeka €10.00 Banka
17.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Medin €10.00 Banka
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Ferid €10.00 PayPal
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Arnautović Ahmet €10.00 PayPal
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Edin €10.00 Banka
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emina €10.00 Banka
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Suada €10.00 PayPal
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jasmina €10.00 PayPal
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Husein €10.00 Banka
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Sabahudin i Edita €10.00 Banka
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagic Emir i Azemina €10.00 Banka
16.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Nedzad €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 ArchiCUS Bau e.U. €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Adel €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Alen €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Senad €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Zlatan i Elvedina €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Amil €10.00 PayPal
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Tahir i Izeta €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Ćamka i Ahmet €20.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić (Fadil) Armin €20.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Zec Riad i Emina €10.00 Banka
13.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Taib €120.00 Uplate u gotovini EUR
13.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
12.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
12.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Restoran Džeda Prijedor КМ60.00 Uplate u gotovini KM
11.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €15.00 PayPal
11.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
11.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
11.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Karić Edina €120.00 PayPal
11.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kovacevic Bojan €5.00 PayPal
11.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Mirsad КМ60.00 Uplate u gotovini KM
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Adnan €20.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Elvis €90.00 Uplate u gotovini EUR
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €20.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 KARABAŠIĆ GRADNJA - s.p. Karabašić Safet КМ60.00 Uplate u gotovini KM
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selim €10.00 Banka
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Poljak Ekrem i Ismeta €120.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Husein (FR) €120.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Ismet €120.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
09.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Eldin €150.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Jasmin €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Grozdanić Azra €30.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hušić Merjem €20.00 PayPal
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Amar €120.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selim €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
07.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
07.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Denis €10.00 PayPal
07.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
06.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mešić Nedzad (USA) €120.00 PayPal
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Safet i Esneta €10.00 PayPal
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Midho КМ70.00 Uplate u gotovini KM
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hušić Merjem €50.00 PayPal
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €50.00 PayPal
05.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kenjar Mirzet €120.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujic Enes €120.00 PayPal
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
04.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Eldin i Merima €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Emir €120.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Dursum €120.00 PayPal
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Redzep (BE) €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Ferid i Muharema €100.00 PayPal
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Šahurić Selma €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ajdin i Elma €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Suada €24.79 PayPal
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €20.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašic Fatima €120.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Nedzad i Minela €120.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Adem €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armin €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Admira €120.00 PayPal
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Grozdanić Azra €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Ilijaz €12.21 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Javor Ismet €60.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kenjar Danijal i Ismeta €120.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić Anes i Amina €20.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Trnjanin Nedjad i Alma €20.00 Banka
01.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćenanović Husein €40.00 PayPal
01.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
01.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Indira КМ60.00 Uplate u gotovini KM
01.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahić Jasmin i Sumeja КМ60.00 Uplate u gotovini KM
31.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Đonlagić Mirsad i Dževida КМ60.00 Uplate u gotovini KM
31.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Đonlagić Mirsad i Dževida КМ60.00 Uplate u gotovini KM
30.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Glamočanin Jasmin (ef.) КМ60.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Fadil i Senada КМ240.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Amela КМ60.00 Uplate u gotovini KM
29.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denis €10.00 PayPal
29.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Marošlić Edita €50.00 Banka
29.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Kemal €120.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Amil i Majda €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Omar €25.00 PayPal
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Šefika €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Vildan i Dženana €20.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Borrmann-Nakić Vesna €10.00 PayPal
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dougaz Meryem Edita €50.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Senad i Amira €120.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ismar i Amila €10.00 PayPal
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Emir (SLO) €5.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Murisa €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selim €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Armina €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enis €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mehmed €10.00 Banka
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
27.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Azra €10.00 PayPal
27.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Adis i Almedina €120.00 Banka
27.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Enis i Medina €10.00 Banka
27.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Narcis i Mirela €10.00 Banka
27.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Murčehajić Midhet €10.00 PayPal
26.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Monika €10.00 PayPal
26.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armina €10.00 Banka
26.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €10.00 Banka
26.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Teofik i Edina €10.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Adnan & Aurelie €10.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Edina €20.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €20.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Munib КМ60.00 Uplate u gotovini KM
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Enver i Zerina €120.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Hase (NL) €10.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Admira €120.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Bejdo i Asima €120.00 Banka
25.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denijal €120.00 PayPal
24.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Admir €10.00 PayPal
24.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Sabahudin €10.00 PayPal
24.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suad (Sudo-USA) €10.00 PayPal
24.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Hajrudin i Amra €10.00 PayPal
23.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Alen €10.00 PayPal
23.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Huskić Selim €10.00 PayPal
22.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Esad ESO €10.00 Banka
22.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Muhamed €10.00 Banka
22.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Azra €10.00 PayPal
22.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Glamočanin Vedjid €10.00 PayPal
22.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Ibrić Hasan (Kalesija) €10.00 Banka
22.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Šahurić Selma €10.00 Banka
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €15.00 PayPal
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Nedžad €10.00 PayPal
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić (Hr A Bešić en/of.Mw N Bešić-Turkanović) €10.00 Banka
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedžad (NOR) €20.00 Banka
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešlagić Elvis Mucin (Alma) €120.00 PayPal
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić S CJ €10.00 Banka
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Suada €10.00 PayPal
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Jasmin €10.00 Banka
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Anes €10.00 PayPal
21.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
20.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Amil €10.00 PayPal
20.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Vehid i Elvisa €10.00 Banka
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautoviċ Esad i Armina €15.00 Banka
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Murtić Osman €10.00 PayPal
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Haris €10.00 Banka
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Medin €10.00 Banka
19.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Hasan €120.00 PayPal
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Edin €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emina €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Džonlagić Osman i Nazifa €120.00 PayPal
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Fadil i Elvisa €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Husein €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Haskić Dzevad €60.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Suvada €10.00 PayPal
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Mehemed i Silvia €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ E. i F. €120.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagic Emir i Azemina €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Elvis i Zlata €20.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Nedzad €10.00 Banka
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Turkanović Elvis €10.00 PayPal
18.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Zečić Anita €10.00 PayPal
17.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Emin €10.00 PayPal
17.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Meliha €10.00 PayPal
17.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Mesud i Enisa €120.00 PayPal
16.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Arnautović Ahmet €10.00 PayPal
16.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jasmina €10.00 PayPal
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 ArchiCUS Bau e.U. €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Adel €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Alen €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Senad €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Zlatan i Elvedina €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Enes €120.00 PayPal
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Ćamka i Ahmet €10.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić (Fadil) Armin €20.00 Banka
15.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Zec Riad i Emina €10.00 Banka
14.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkić Nijaz i Maida €1,500.00 PayPal
14.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Husein €120.00 Banka
14.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Sabahudin i Edita €10.00 Banka
13.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Admir €10.00 PayPal
13.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Haris €120.00 Banka
13.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Tahir i Izeta €10.00 Banka
12.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
12.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
12.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Samir i Edina €110.00 Banka
12.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Emir i Suada €120.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Sead i Ferida €10.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Adnan €20.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Armin €120.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
10.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Osman i Sebiha КМ60.00 Uplate u gotovini KM
10.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujagić Reuf Obućar Cipelić КМ60.00 Uplate u gotovini KM
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
08.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Amir Gradnja s.p. Prijedor €30.00 PayPal
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Denis €10.00 PayPal
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €10.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €20.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
07.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Ferid €10.00 PayPal
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Safet i Esneta €10.00 PayPal
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Adem i Jasmina €120.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Jasmin €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Matriċ J. Mama €120.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Almir (AT-Player) €120.00 Banka
05.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Melita €100.00 PayPal
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Eldin i Merima €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Fosti Almir €120.00 PayPal
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Amel €1.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Saud i Melisa €120.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
03.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Mesud i Enisa €120.00 PayPal
02.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Vildan i Dženana €20.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Armina €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enis €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mehmed €10.00 Banka
01.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Trnjanin Nedjad i Alma €20.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Amil i Majda €10.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Adem €10.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Šefika €10.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denis €10.00 PayPal
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €21.00 PayPal
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Murisa €10.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić Anes i Amina €20.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ajdin i Elma €10.00 Banka
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Omar €25.00 PayPal
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Borrmann-Nakić Vesna €10.00 PayPal
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Filović Aida i Osman КМ60.00 Uplate u gotovini KM
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Filović Amir €11.40 Banka
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Ilijaz €12.49 Banka
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ismar i Amila €10.00 PayPal
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevac Melisa i Mirsad КМ60.00 Uplate u gotovini KM
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Emir (SLO) €5.00 Banka
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Samir КМ60.00 Uplate u gotovini KM
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Azra €10.00 PayPal
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 dmar €120.00 Banka
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Teofik i Edina €10.00 Banka
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Marošlic Hajra €120.00 Banka
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Narcis i Mirela €10.00 Banka
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Murčehajić Midhet €10.00 PayPal
27.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softic Sabine i Emma (LEPI) €110.00 Banka
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirsad €120.00 PayPal
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Monika €10.00 PayPal
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armina €10.00 Banka
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Edina €20.00 Banka
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €20.00 Banka
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Hase (NL) €10.00 Banka
26.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €10.00 Banka
24.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Admir €10.00 PayPal
24.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Sabahudin €10.00 PayPal
24.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujanović Asmir i Emina €120.00 PayPal
24.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujanović Sejad i Zilhada €120.00 PayPal
24.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suad (Sudo-USA) €10.00 PayPal
24.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Hajrudin i Amra €10.00 PayPal
23.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Esad ESO €10.00 Banka
23.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Muhamed €10.00 Banka
23.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Adnan & Aurelie €10.00 Banka
23.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Alen €10.00 PayPal
23.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ibrić Hasan (Kalesija) €10.00 Banka
23.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Todorovac Samir €60.00 Banka
22.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedžad (NOR) €30.00 Banka
22.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Azra €10.00 PayPal
22.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softic Sabine i Emma (LEPI) €10.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Nedžad €10.00 PayPal
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić (Hr A Bešić en/of.Mw N Bešić-Turkanović) €10.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić S CJ €10.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćustić Sabit КМ60.00 Uplate u gotovini KM
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Jasmin €10.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Ilijaz КМ60.00 Uplate u gotovini KM
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Safet i Sara €120.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ajdin €120.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Dževad Šurda €120.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupovic Sead €120.00 Banka
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Džejlan - www.fotomemic.ba КМ60.00 Uplate u gotovini KM
21.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Velić Jasmin Japa €120.00 Uplate u gotovini EUR
20.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
20.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Anes €10.00 PayPal
20.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Haris €10.00 Banka
20.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Vehid i Elvisa €10.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš КМ60.00 Uplate u gotovini KM
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Fikret i Aida €120.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautoviċ Esad i Armina €15.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Budo i Emira КМ60.00 Uplate u gotovini KM
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Fadil i Elvisa €10.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Mehemed i Silvia €10.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Murtić Osman €10.00 PayPal
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suljo €200.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Medin €10.00 Banka
19.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Talić Berka - Bingo PLUS КМ60.00 Uplate u gotovini KM
18.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Suvada €10.00 PayPal
18.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Turkanović Elvis €10.00 PayPal
18.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zečić Anita €10.00 PayPal
18.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Arnel €120.00 PayPal
17.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Melita €20.00 PayPal
17.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Emin €10.00 PayPal
17.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Meliha €10.00 PayPal
17.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Glamočanin Vedjid €10.00 PayPal
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Arnautović Ahmet €10.00 PayPal
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Edin €10.00 Banka
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emina €10.00 Banka
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Suada €10.00 PayPal
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jasmina €10.00 PayPal
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Zejna €120.00 PayPal
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Husein €10.00 Banka
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagic Emir i Azemina €10.00 Banka
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Edo Djeka €10.00 Banka
16.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Nedzad €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 ArchiCUS Bau e.U. €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Adel €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Alen €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Senad €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Zlatan i Elvedina €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Ćamka i Ahmet €10.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić (Fadil) Armin €20.00 Banka
15.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zec Riad i Emina €10.00 Banka
14.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
14.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Sabahudin i Edita €10.00 Banka
14.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Pašalić Senad (NO) €120.00 Banka
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Admir €10.00 PayPal
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Sead i Ferida €10.00 Banka
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Tahir i Izeta €10.00 Banka
13.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Nermin €60.00 PayPal
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Adnan €20.00 Banka
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Nijaz i Firdesa €120.00 Banka
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Šeperović Muharem КМ60.00 Uplate u gotovini KM
11.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €15.00 PayPal
11.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
11.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
10.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) €100.00 PayPal
09.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
09.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Enes КМ60.00 Uplate u gotovini KM
09.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
09.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
09.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
09.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Župani Džemo i Jasna €120.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €120.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
08.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
07.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
07.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
07.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
07.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fatima €50.00 Banka
07.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Ferid €10.00 PayPal
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Jasmin €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Grabić Sead €240.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €35.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Besim (Familija Softic Besim Aldin Lejs) €360.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćaušević Mesud i Subhija €20.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Admira €120.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
04.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Nijaz - CAJA КМ60.00 Uplate u gotovini KM
04.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
04.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
03.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Marošlić Elvir €120.00 PayPal
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Redzep (BE) €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Hamdija i Sada €120.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Denisa €50.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Vildan i Dženana €20.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Armina €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Enis €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mehmed €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
01.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Trnjanin Nedjad i Alma €20.00 Banka
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Adem €10.00 Banka
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Šefika €10.00 Banka
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkaz Elvis Cupo €120.00 Banka
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Murisa €10.00 Banka
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Odobašić Ismeta €10.00 PayPal
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
30.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Filović Amir €11.65 Banka
30.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilim-Tadžić Sultanija €130.00 Banka
30.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
30.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ajdin i Elma €10.00 Banka
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Alić Amil i Majda €10.00 Banka
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Denis €10.00 PayPal
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Nijaz €120.00 PayPal
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehanović Suad i Sabina €120.00 Banka
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Enis i Medina €10.00 Banka
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Emir (SLO) €5.00 Banka
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkić Narcis i Mirela €10.00 Banka
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić Anes i Amina €20.00 Banka
28.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Omar €25.00 PayPal
28.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Borrmann-Nakić Vesna €10.00 PayPal
28.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ismar i Amila €10.00 PayPal
28.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
27.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Azra €10.00 PayPal
27.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Murčehajić Midhet €10.00 PayPal
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bašić Monika €10.00 PayPal
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Armina €10.00 Banka
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Huremović Ilijaz €25.09 Banka
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Medina €10.00 Banka
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Kenan i Almira €120.80 Banka
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Teofik i Edina €10.00 Banka
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Talić Almir €120.00 Banka
25.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Adnan & Aurelie €10.00 Banka
25.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Edina €20.00 Banka
25.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Muharem €20.00 Banka
25.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Hase (NL) €10.00 Banka
25.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Nukić Medina €10.00 Banka
25.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Mediha i Vasif €120.00 PayPal
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Esad ESO €10.00 Banka
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Muhamed €10.00 Banka
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Denić Admir €10.00 PayPal
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ibrić Hasan (Kalesija) €10.00 Banka
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Sabahudin €10.00 PayPal
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Suad (Sudo-USA) €10.00 PayPal
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Šahurić Ismet i Zumra €240.00 Banka
24.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Hajrudin i Amra €10.00 PayPal
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Avdagić Suad i Draguna €120.00 Banka
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Avdagić Suad i Draguna €120.00 Banka
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskiċ Ramiza €120.00 Banka
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sead €120.00 Banka
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Jasmin €10.00 Banka
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Alen €10.00 PayPal
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Haskić Sefer €120.00 PayPal
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Jasmin JAPA €120.00 Banka
23.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Refik €120.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrić Rusmir €10.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić (Hr A Bešić en/of.Mw N Bešić-Turkanović) €10.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedžad (NOR) €30.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Azra €10.00 PayPal
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić S CJ €10.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jusuf €120.00 PayPal
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Senada €120.90 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Muhamed i Maida €120.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Bego €120.00 Banka
22.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Vehid i Elvisa €10.00 Banka
21.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Nedžad €10.00 PayPal
21.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Adila €120.00 PayPal
19.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Nihad €120.00 Banka
19.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautoviċ Esad i Armina €15.00 Banka
19.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Murtić Osman €10.00 PayPal
19.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Haris €10.00 Banka
19.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Župani Džemo i Jasna €120.00 Banka
18.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Gutić Fadil i Elvisa €10.00 Banka
18.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hrnić Suvada €10.00 PayPal
18.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Elvis КМ60.00 Uplate u gotovini KM
18.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Turkanović Elvis €10.00 PayPal
18.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Zečić Anita €10.00 PayPal
17.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Emin €10.00 PayPal
17.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Meliha €10.00 PayPal
17.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dergić Ćamil €10.00 Banka
17.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kajdić Mehemed i Silvia €10.00 Banka
17.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kusuran Mensur €120.00 Banka
17.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Medin €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Arnautović Ahmet €10.00 PayPal
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Edin €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emina €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Amir €10.00 PayPal
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Jasmina €10.00 PayPal
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Husein €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Javor Anel €120.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Muhamed i Hidajeta €120.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Sabahudin i Edita €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Maroslic Husein €120.00 PayPal
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagic Emir i Azemina €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Memić Edo Djeka €10.00 Banka
16.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Pidić Nedzad €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 ArchiCUS Bau e.U. €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Edin - Trgovina DEKO КМ240.00 Uplate u gotovini KM
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bečić Admir €50.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Edis €120.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Adel €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Alen €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Senad €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Zlatan i Elvedina €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Muris (HAKIN) €131.96 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kararić Islam €120.00 Uplate u gotovini EUR
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kararić Mirsada €120.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Tahir i Izeta €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kusuran Zijad €120.00 Uplate u gotovini EUR
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Ćamka i Ahmet €10.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Mujo i Sajma €120.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Murečahajić (Fadil) Armin €20.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) €120.00 Banka
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Siječić Mediha КМ60.00 Uplate u gotovini KM
15.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Zec Riad i Emina €10.00 Banka
14.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Abedinoski Kemal €120.00 PayPal
13.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Admir €10.00 PayPal
13.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sijerčić Muris (Demsa S-G) €120.00 PayPal
13.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Medina €10.00 PayPal
12.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Selmir i Jasmina €120.00 PayPal
12.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Matrić Juso i Sabina €120.00 Banka
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Mirsad €10.00 Banka
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Edy €10.00 PayPal
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Elkasović Mediha €10.00 Banka
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Albin €120.00 Banka
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Lojić Rabija КМ60.00 Uplate u gotovini KM
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujićić Elvis €100.00 Banka
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Selma €10.00 PayPal
11.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Žerić Dževad КМ60.00 Uplate u gotovini KM
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Anel - Autocenter Sihlbrugg GmbH €120.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Halid €20.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešlagić Vahida €30.00 PayPal
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Ajdin €10.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Suada €10.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Grozdanić Elvir i Fatima €120.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Imamović Melisa €30.00 PayPal
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) €10.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kešić-Kahrimanović Kelima €10.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujagić Vasif i Vesna €120.00 Banka
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Nermin €20.00 PayPal
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sajid €120.00 PayPal
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Talundžiċ Almedina €120.00 PayPal
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Žerić Omer €30.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Nedžad €10.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Mevlida €10.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Sadmir i Edina €30.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Deumić Sabiha €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić Sead i Ferida €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Ibrahim i Maida €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Ramo i Mirsada €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Adis €120.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kenjar Besim i Zemka €120.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Emir €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Indira €10.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović JASMIN-BENES €60.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Muranović Samira €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Salihović Mirnes €10.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sinanagic Senita €120.00 PayPal
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Mensur i Alma €120.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sušic Samira €120.00 Banka
09.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Šefika €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Sejida €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Blažević Ifeta €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Čirkin Sakib i Jasminka €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Nino i Melina €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Mersiha €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jusović Adil €123.45 PayPal
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kapetanović Nedžad i Indira КМ60.00 Uplate u gotovini KM
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Seid i Siba €120.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Fehret FEKI €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Muminhodžić Muamer €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Haris €120.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Husnija i Senita €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić (Güldürücü Murat) €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Halima €10.00 Banka
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensura €10.00 Banka
07.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Balić Kljunić Fikreta €104.74 PayPal
07.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Iljasi Jasmin €120.00 PayPal
07.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Iljasi Rasim Rača €170.00 PayPal
07.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Iljasi Zemira €120.00 PayPal
07.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kevljanin Aida €10.00 PayPal
07.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kilić Hasan i Edita €10.00 PayPal
06.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Ferid €10.00 PayPal
06.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Fazlić Sanel (USA) €120.00 PayPal
06.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić Adis €120.00 PayPal
06.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) €120.00 PayPal
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Elvis €10.00 PayPal
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Emil €10.00 PayPal
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Crnić Armin €10.00 Banka
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dedić Sulejman €20.00 Banka
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Benjamin i Azra €10.00 Banka
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašic Armin BERI €10.00 Banka
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Medina (CH) €10.00 Banka
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujagić (Mevla) Adnan КМ60.00 Uplate u gotovini KM
05.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujagić Mevlida КМ60.00 Uplate u gotovini KM
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Adžemović Izet €120.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Muris €10.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Halilović Dino i Medina Jagurdzija €10.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hukić Jasmin i Mirela €10.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nihad €120.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Denis €10.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Menković Senad i Mirsada €60.00 PayPal
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujcic Armin i Dijana €10.00 Banka
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Nanić Edina €10.00 PayPal
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Redžić Mersiha €10.00 PayPal
04.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Mirzet PAJDO €120.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Arifagić Mirzet €10.00 PayPal
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Redzep (BE) €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ferizagić Amir Mag. €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Forić (Loznica Ismet i Medina) €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hadžić KARARIC, SEBIHA €120.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Halak Amel €10.00 PayPal
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hodžić Amel Mag. iur €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Demir i Irma €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Derviš i Sadina €20.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Korjenić Safija €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Arif €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mehmedagić Hidajet €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujić Sabiha €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Muratćehajić Armin €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Omerović Sejid / Kapetanović Amela €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Emin €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Sanel €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Slijepčević Ismet i Mersiha €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Softić Šejla €10.00 Banka
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Zulić Mensur €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Alihodžić Zehra i Pranzl Markus €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bajrektarević Senad i Majda €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nedzad (AT) €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćaušević Mesud i Subhija €30.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Ćuskić Samira €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Dautović Elvedin i Alma €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duračak Aida €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Duraćak Nedžad €20.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hegic-Besic Muamer i Amela €20.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Edhem i Asija €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Emir i Edina €20.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kahrimanović Nedzad €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Karabašić Besim i Elvira €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Bundić Jasmina €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Kulašić Ibrahim i Hava €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mahmuljin Ajdin i Medina €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujagić Edin €130.00 PayPal
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Mujkanović Muharem i Mernama €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Amir i Maida €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Lejla €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Paratušić Selma €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sivac Nisveta €10.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Sumbuljević Elvir €220.00 Banka
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Tadžić Saud €10.00 PayPal
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Terzić Fudo i Kika €10.00 Banka
01.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Hermann Sabina €10.00 PayPal
01.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Jakupović Midhad КМ60.00 Uplate u gotovini KM
27.12.2023 Spenden-Donacije 2024 Bešić Nihad i Alma Bulic-Bešić €120.00 Banka
18.12.2023 Spenden-Donacije 2024 Blažević Armin €120.00 Banka
12.12.2023 Spenden-Donacije 2024 Garibović Edin (2. Verda..) €120.00 Banka
18.10.2023 Spenden-Donacije 2024 Garibović Islam (Ico) €60.00 Uplate u gotovini EUR
Ukupno EUR €34,494.19
Ukupno KM КМ4,020.00

Print this entry