Amir Deumic Kozarac
Prihodi od 01.01.2021 do 31.12.2021
Datum Kategorija Donator Iznos Konto
13.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Muhadžić Šuhra €50.00 PayPal
12.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Balic Sandra €50.00 Banka
12.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Tulić Mirzeta €60.00 Banka
10.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Dizdarević Senad i Senada €20.00 Banka
09.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Elvedina i M... €90.00 Banka
07.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Sanela €40.00 PayPal
05.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Balic Sanela €150.00 Banka
05.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Jusović Nihad €90.65 PayPal
04.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Jusović Adil €90.62 PayPal
04.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Paratušić Suljo €100.00 Banka
02.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Balić Safija €50.00 Banka
02.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Mujkanović Ćamka i Ahmet €100.00 Banka
02.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Softić Mirzet PAJDO €50.00 Banka
01.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Nukić Nijaz (Nijo) €100.00 PayPal
29.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Anonimno - H.A. €50.00 Banka
28.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Sarajlić Amir €89.87 PayPal
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Begović Alen €100.00 Banka
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Colic Ramiz €200.00 Banka
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Filovic Admira €10.00 Banka
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Hukić Denis €50.00 Banka
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Kahrimanović Demir i Irma €50.00 Banka
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Nasic Mufid €30.00 Banka
26.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Mahmuljin Himzo i Hamida (Arnel) €50.00 PayPal
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Ćuskić Alen €10.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Ćuskić Alen €40.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Ćuskić Sadmir i Edina €100.00 PayPal
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Hadžić Zejna €100.00 PayPal
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Jakupović Jasmina €50.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Kahrimanović Derviš i Sadina €10.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Paratušić Amir i Maida €50.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Mesud i Enisa €92.30 PayPal
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Vehid i Elvisa €100.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Tadžić Hamdija i Sada €50.00 Banka
25.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Turkanović Tarik, Lejla i tetka €100.00 Banka
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Ajanović Mustafa €20.00 PayPal
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Alic Nura €50.32 PayPal
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Brakić Enver €49.26 PayPal
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Čehić Ridvan €200.00 PayPal
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) €50.00 PayPal
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Kajdić Nijaz €20.00 PayPal
24.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Vragotuk Andrej €22.67 PayPal
22.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Blažević Vildan i Dženana €50.00 Banka
22.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Ćuskić Samira €100.00 Banka
22.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Ćuskiċ Sead €100.00 Banka
20.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Kenjar Besim i Zemka €100.00 Banka
15.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Kenjar Muhamed i Sabina €100.00 Banka
14.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Deumić Nedim €50.00 PayPal
14.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Murečahajić (Fadil) Armin €100.00 Banka
14.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Medina €50.00 Banka
12.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Halilović Ibrahim i Maida €100.00 Banka
11.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Halilovic Zilha €78.00 Banka
09.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Karić Edina €100.00 PayPal
09.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Trnjanin Elvis €50.00 PayPal
06.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Duračak Sejad €50.00 Banka
06.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Mujkanović Emir (SLO) €100.00 PayPal
06.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Mujkanović Samir €100.00 PayPal
06.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Terzić Fudo i Kika €25.00 Banka
06.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Terzić Jasmin i Amela Elkaz €25.00 Banka
05.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Dautoviċ Esad i Armina €100.00 Banka
05.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Kenjar Senad MACI €75.50 Banka
05.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Matrić Juso i Sabina €250.00 Banka
05.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Redžić Mersiha €25.00 PayPal
05.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Senad €50.00 Banka
05.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Softić Hasan €100.00 PayPal
04.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Avdagić Suad i Draguna €100.00 Banka
04.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Bajrektarević Senad i Majda €15.00 Banka
01.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Blažević Derviš €100.00 PayPal
01.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Velić Eko €50.00 Banka
01.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Župani Džemo i Jasna €250.00 Banka
30.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Denić Amir €100.00 PayPal
30.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Filović Amir €54.72 Banka
30.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Kahrimanović Nedzad €25.00 Banka
30.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Menković Mirzet €300.00 PayPal
30.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Turkanović Eldin €50.00 Banka
29.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Javor Anel €50.00 Banka
28.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Karabašić Besim i Elvira €50.00 PayPal
27.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Kahrimanović Derviš i Sadina €100.00 Banka
27.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Sivac Sanel €100.00 Banka
Ukupno EUR €6,008.91
Ukupno KM КМ0.00


Prihodi od 01.01.2021 do 31.12.2021
Datum Kategorija Donator Iznos Konto
05.11.2021 Hum. koncert za A. Deumića Balic Eso-i-prijatelji €3,680.45 PayPal
26.10.2021 Hum. koncert za A. Deumića Kahrimanović Emira €45.51 PayPal
25.10.2021 Hum. koncert za A. Deumića Mujkanović JASMIN-BENES €20.00 Banka
20.10.2021 Hum. koncert za A. Deumića Kahrimanović Armin €5.00 Banka
05.10.2021 Hum. koncert za A. Deumića Halilović Ibrahim i Maida €5.00 Banka
Ukupno EUR €3,755.96
Ukupno KM КМ0.00

Lista donatora “Eso Balic i prijatelji”

Iznos od 3.680,45€ ili 3.540,00CHF + 520,00CHF uputili su za Amirovo lijecenje dobri ljudi iz Svajcarske. Listu i uplatnicu koju smo dobili, objavljujemo ispod. Troškove transakcije preuzeo je EMD.Vision koji je ustupio svoj paypal-racun za transakciju novca na racun Humanitarne Organizacije Kozarac. Svima njima i ostalim ucesnicima ove akcije se zahvaljujemo u Amirovo ime.

Lista broj 2. DonatorIznos
Sakib Becirbasic200,00CHF
Denis Amidzic100,00CHF
Ibrahim Amidzic50,00CHF
Jasmin Amidzic50,00CHF
Enver Hamzabegovic20,00CHF
Selim Austrija100,00CHF
Ukupno sa 2. liste520,00CHF
plus iznos sa 1. liste 3540,00CHF
Sve ukupno 3.680,45€4060,00CHF

Uplatnica

Print this entry