Mjesečni izvještaj 01.2021

Mjesecni pregled 01.2021

Dragi donatori, Kozarčani i Kozarčanke, 
nakon zadnje objave stanje na našim računima se promijenilo, zato što su se još neki donatori priključili i podržavaju našu ideju.

Stoga objavljujemo financijski izvještaj do 31.01.2021 i kompletne liste donatora.
Neke donacije i prihode čiju namjenu nismo uspijeli jasno odrediti, ostavili smo u crni fond kao rezervu za neke hitne akcije i nepredvidjene situacije.

RačunAkt. stanje
Bankovni račun€12.678,03
PayPal€3.363,32
Ukupno 31.01.202116.041,35 €

Pregled prihoda

Spenden-Donacije 20205.713,93 €
Spenden-Donacije 202110.110,84 €
Dodatne donacije / Crni fond555,36 €
Ukupno prihoda16.380,13 €

Troškovi

Troškovi organizacije (dozvole/logistika/hosting, itd)164,04 €
Troškovi Paypala za transakciju novca / provizija112,46 €
Troškovi banke (ziro-racun i provizija za uplate iz inostranstva)62,28 €
Ukupno troškova do 31.01.2021338,78 €

Bilansiranje i provjera

OpisIznos
Svi prihodi do 31.01.2021
(5.713,93€ + 10.110,84 + 555,36€)
16.380,13 €
Svi troškovi do 31.01.2021-338,78 €
Razlika izmedju prihoda i troškova16.041,35
Stanje na računima (PayPal+Banka)16.041,35
Razlika/Nedostatak0,00€

Liste donacija za 2020

DatumImeIznos
28.12.20Cuskic Alen120,00 €
28.12.20Kahrimanovic Armin10,00 €
29.12.20Halilovic Ibrahim120,00 €
29.12.20Garibovic Edin120,00 €
29.12.20Matric Juso120,00 €
29.12.20Sivac Sanel120,00 €
30.12.20Javor Anel120,00 €
30.12.20Karabasic Smail120,00 €
30.12.20Besic Edin120,00 €
30.12.20Kahrimanovic Dervis120,00 €
30.12.20Kahrimanovic Armin120,00 €
30.12.20Kajdic Nijaz120,00 €
30.12.20Topic Sefika130,00 €
31.12.20Cuskic Sead120,00 €
31.12.20Kulasic Jasmin JAPA120,00 €
31.12.20Mujkanovic Fehret FEKI120,00 €
31.12.20CRNIC ARMIN120,00 €
31.12.20Kahrimanovic Demir und Irma50,00 €
31.12.20Mehmedagic Seid120,00 €
31.12.20Hadzic Hase120,00 €
31.12.20Sivac Sanel10,00 €
31.12.20Balic Esad120,00 €
04.01.21Grabic Adnan120,00 €
04.01.21Fazlic Damir430,00 €
05.01.21Mahmuljin Muhamed i Maida120,00 €
05.01.21Avdagic Suad i Draguna120,00 €
05.01.21Kahrimanovic Dzenana50,00 €
05.01.21Duracak Sejad64,30 €
05.01.21Cirkin Sakib i Jasminka120,00 €
05.01.21Paratusic Amir i Majda120,00 €
05.01.21Fazlic Sanel75,00 €
07.01.21Karabasic Hasan (Beri Alma)39,00 €
07.01.21Bajrektarevic Senad10,00 €
07.01.21Mehmedagic Arif120,00 €
07.01.21Besic Nihad i Alma Bulic Besic120,00 €
08.01.21Mehmedagic Hidajet120,00 €
08.01.21Pjanic Sead i Hajrija125,00 €
09.01.21Kilic Hatemina120,00 €
11.01.21Softic Husnija i Senita120,00 €
11.01.21Pidic Nedzad120,00 €
11.01.21Adzemovic Izet80,00 €
11.01.21Murecahajic Armin120,00 €
11.01.21Mujkanovic Camka oder Ahmet120,00 €
18.01.21Dautovic Esad i Armina120,00 €
18.01.21Blazevic Edis120,00 €
19.01.21Balic Dino120,00 €
23.01.21Halilovic Zilhad50,00 €
26.01.21Talic Almir30,00 €
26.01.21Kahrimanovic Mesud MEGA120,00 €
26.01.21Duracak Dzemal120,00 €
28.01.21Besic Nedzad120,00 €
29.01.21Arifagic Anel (Auto-Arifagic)110,63 €
31.01.21Sivac Sanel10,00 €
Ukupno 20205.713,93 €

Lista donacija za 2021 do 31.02.2021

DatumImeIznos
30.12.20Javor Anel120,00 €
30.12.20Besic Emsud (Eniza)60,00 €
31.12.20Softic Aldin120,00 €
31.12.20Blazevic Armin120,00 €
31.12.20Karabasic Besim120,00 €
31.12.20Dautovic Elvedin i Alma10,00 €
03.01.21Jung Armin10,00 €
03.01.21Sivac Sanel10,00 €
04.01.21Blazevic Nihad60,00 €
04.01.21Redzic Saud i Azra10,00 €
04.01.21Kahrimanovic Dervis10,00 €
04.01.21Kulasic Ibrahim i Hava10,00 €
04.01.21Paratusic Amir10,00 €
04.01.21Fazlic Damir120,00 €
04.01.21Gredicek Edo120,00 €
04.01.21Bilal Hamdija10,00 €
04.01.21Duratovic Emir120,00 €
04.01.21Kahrimanovic Sadina10,00 €
05.01.21Mehmedagic Huse i Esma120,00 €
05.01.21Garibovic Edin10,00 €
05.01.21Tadzic Sefika10,00 €
05.01.21Jakupovic Emir60,00 €
05.01.21Grabic Safet i Sara120,00 €
05.01.21Korjenic Safija10,00 €
05.01.21Kahrimanovic Muhamed i Hidajeta120,00 €
05.01.21Kenjar Besim120,00 €
05.01.21Jakupovic Ismar i Amila10,00 €
05.01.21Kahrimanovic Armin10,00 €
05.01.21CRNIC ARMIN10,00 €
05.01.21Filovic Amir10,06 €
05.01.21Fazlic Sanel120,00 €
06.01.21Tadzic Fahrudin120,00 €
06.01.21Halilovic Zilhad120,00 €
07.01.21Bajrektarevic Senad10,00 €
07.01.21Halilovic Zijad120,00 €
07.01.21Halilovic Zijad0,01 €
07.01.21Sivac Vehid120,00 €
07.01.21Susic Adis120,00 €
07.01.21Cirkin Sakib i Jasminka10,00 €
07.01.21Besic Emina120,00 €
07.01.21Kahrimanovic Demir und Irma10,00 €
07.01.21Karabasic Hasan (Beri Alma)120,00 €
07.01.21Arifagic Anel (Auto-Arifagic)120,00 €
07.01.21Kahrimanovic Dzenana10,00 €
07.01.21Softic Mirzet120,00 €
07.01.21Cirkin Adel10,00 €
07.01.21Alic Amil10,00 €
08.01.21Mehmedagic Hidajet10,00 €
08.01.21Kenjar Muhamed120,00 €
08.01.21Deumic Sabiha10,00 €
08.01.21Matric Mama120,00 €
08.01.21Matric Asmir40,00 €
08.01.21Matric Juso120,00 €
08.01.21Kulasic Jasmin JAPA120,00 €
08.01.21Kenjar Armin120,00 €
08.01.21Garibovic Enes10,00 €
08.01.21Sales Daniel120,00 €
08.01.21Halilovic Ibrahim10,00 €
09.01.21Kilic Hatemina30,77 €
09.01.21Topic Sefika120,00 €
09.01.21Duracak Jusuf120,00 €
10.01.21Menkovic Dzevida120,00 €
10.01.21Icic Elvedin50,00 €
10.01.21Sivac Sajid120,00 €
10.01.21Talundzic Almedina120,00 €
10.01.21Beslagic Elvis (Alma)120,00 €
10.01.21Sivac Mensur120,00 €
11.01.21Kulasic Emir10,00 €
11.01.21Adzemovic Izet120,00 €
11.01.21Grabic Adnan20,00 €
11.01.21Balic Esad120,00 €
11.01.21Karabasic E, und Karabasic F,120,00 €
11.01.21Sivac Edin120,00 €
11.01.21Kahrimanovic Mirsad i Mirzeta120,00 €
12.01.21Sivac Bego120,00 €
13.01.21Cuskic Samira10,00 €
13.01.21Kulasic Tahir10,00 €
13.01.21Ferizagic Amir Mag,10,00 €
13.01.21Softić Kemal120,00 €
14.01.21Causevic Mesud30,00 €
14.01.21Hukic Denis10,00 €
15.01.21Crnic Muamer i Elvira120,00 €
15.01.21Zec Riad i Emina10,00 €
15.01.21Cuskic Alen10,00 €
15.01.21ArchiCUS Bau e,U,10,00 €
15.01.21Dautovic Senad10,00 €
15.01.21Mujkanovic Camka oder Ahmet10,00 €
15.01.21Murecahajic Armin20,00 €
15.01.21HADZIC KARARIC, SEBIHA120,00 €
18.01.21Dautovic Almin120,00 €
18.01.21Softic Husnija i Senita10,00 €
18.01.21Pidic Nedzad10,00 €
18.01.21Besic Edin10,00 €
18.01.21Cirkin Mirsad10,00 €
18.01.21Mahic Mirhad120,00 €
18.01.21Blazevic Edis120,00 €
18.01.21Mujkanovic JASMIN-BENES60,00 €
18.01.21Kahrimanovic Armin10,00 €
19.01.21Dautovic Esad i Armina10,00 €
19.01.21Gutic Fadil i Elvisa10,00 €
19.01.21Balic Esad10,00 €
19.01.21Duracak Redzep120,00 €
19.01.21Balic Dino30,00 €
20.01.21Sivac Vasif120,00 €
21.01.21Sivac Adila120,00 €
21.01.21Beslagic Nedzad10,00 €
21.01.21Arifagic Nedzad10,00 €
21.01.21Mujkanovic Almir120,00 €
22.01.21Sivac Velid120,00 €
22.01.21Balic Dino100,00 €
23.01.21Haskic Sefer120,00 €
24.01.21Sivac Amra10,00 €
25.01.21Paratusic Mediha120,00 €
25.01.21Maroslic Elvir120,00 €
25.01.21Mahmuljin Safet120,00 €
25.01.21Grabic Irnes120,00 €
25.01.21Hadzic Hase10,00 €
25.01.21Hodzic Elvisa60,00 €
26.01.21Talic Almir120,00 €
26.01.21Nurisic Admir i Jasmina120,00 €
26.01.21Poljak Ekrem120,00 €
26.01.21Cusic Ramiza120,00 €
26.01.21Mahmuljin Teofik i Edina10,00 €
26.01.21Mujkanovic Fehret FEKI120,00 €
26.01.21Mahmuljin Muhamed i Maida120,00 €
26.01.21Dautovic Armina10,00 €
26.01.21Kulasic Albin120,00 €
26.01.21Softic Mehmed i Armina10,00 €
26.01.21Duracak Dzemal10,00 €
27.01.21Murcehajic Midhet10,00 €
27.01.21Hodzic Emira120,00 €
27.01.21Blazevic Edin10,00 €
27.01.21Kahrimanovic Bego120,00 €
27.01.21Cuskic Sead120,00 €
27.01.21Sijercic Muris (Demsa S-G)120,00 €
27.01.21Mujagic Vasif120,00 €
28.01.21Besic Nedzad120,00 €
28.01.21Avdagic Fikret120,00 €
29.01.21Mehmedagic Seid120,00 €
29.01.21Hegic Suad60,00 €
29.01.21Halilovic Husein10,00 €
29.01.21Redzic Refik120,00 €
29.01.21Tadzic Muhiba120,00 €
30.01.21Rekic Hikmet120,00 €
Ukupno 202110.110,84 €

Rezerva / Crni fond

DatumImeOpširnoIznos
29.12.20PayPalYYR1011710492286 Provjera Paypal racuna0,18 €
29.12.20PayPalYYR1011710492290 Provjera Paypal racuna0,18 €
19.01.21Dautovic Esad i ArminaSpende Esad i Armina Dautovic 15€, 10 za 2021 i 5 višak u rezervu5,00 €
26.01.21Kahrimanovic Mesud MEGASpende Kahrimanovic Mesud MEGA 620€ = 120€ za 2020 i 500€ dodatne donacije500,00 €
29.01.21Mehmedagic MedihaSpende50,00 €
Ukupno rezerva iz 2020 i 2021555,36 €

Donacije po prezimenu

PrezimeUkupno
Kahrimanovic1.390,00 €
Sivac1.120,00 €
Fazlic745,00 €
Besic670,00 €
Mehmedagic660,00 €
Mujkanovic550,00 €
Karabasic519,00 €
Balic500,00 €
Duracak434,30 €
Halilovic430,01 €
Blazevic430,00 €
Matric400,00 €
Kulasic390,00 €
Cuskic380,00 €
Softic380,00 €
Grabic380,00 €
Mahmuljin370,00 €
Kenjar360,00 €
Dautovic285,00 €
Tadzic250,00 €
Hadzic250,00 €
Topic250,00 €
Paratusic250,00 €
CRNIC250,00 €
Arifagic240,63 €
Avdagic240,00 €
Javor240,00 €
Adzemovic200,00 €
Hodzic180,00 €
Kilic150,77 €
Talic150,00 €
Cirkin150,00 €
Garibovic140,00 €
Murecahajic140,00 €
Redzic130,00 €
Pidic130,00 €
Beslagic130,00 €
Pjanic125,00 €
Haskic120,00 €
Susic120,00 €
Maroslic120,00 €
Kajdic120,00 €
Nurisic120,00 €
Sales120,00 €
Mahic120,00 €
Rekic120,00 €
Menkovic120,00 €
Poljak120,00 €
Gredicek120,00 €
Cusic120,00 €
Talundzic120,00 €
Sijercic120,00 €
Duratovic120,00 €
Mujagic120,00 €
Softić120,00 €
Jakupovic70,00 €
Hegic60,00 €
Icic50,00 €
Causevic30,00 €
Bajrektarevic20,00 €
Filovic10,06 €
Hukic10,00 €
Alic10,00 €
Jung10,00 €
Zec10,00 €
Deumic10,00 €
ArchiCUS10,00 €
Murcehajic10,00 €
Korjenic10,00 €
Gutic10,00 €
Bilal10,00 €
Ferizagic10,00 €
PayPal0,36 €
16.380,13 €

Svim donatorima želimo se od srca zahvaliti na svemu a posebno na pruženom povjerenju i finansijskoj te moralnoj podršci.

Ukoliko pronadjete bilo kakvu grešku u imenu, namjeni, iznosu u listama donatora, molimo Vas da nam skrenete pažnju na to, pa ćemo to ispraviti.

O utrošenim sredstvima ćemo Vas pravovremeno informisati putem naše stranice i drugih socijalnih medija.

Vaš Radni Tim
Humanitarna Organizacija Kozarac

Print this entry

Slicne teme...