Lista svih uplata - Hadžić KARARIC, SEBIHA
Datum Kategorija Način Iznos
27.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
15.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €240.00
Ukupno KM КМ0.00