Lista svih uplata - Čirkin Mirsad Wallet
Datum Kategorija Način Iznos
13.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
17.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
18.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
17.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
18.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
16.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
16.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
18.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
16.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
16.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
17.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
16.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
17.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
17.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
17.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
19.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
18.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
17.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
18.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
18.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
Ukupno EUR €350.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2023 u EUR 110
Spenden-Donacije 2022 u EUR 120
Spenden-Donacije 2021 u EUR 120