Lista svih uplata - Poljak Ekrem i Ismeta
Datum Kategorija Način Iznos
04.04.2022 Za Azru Banka €50.00
08.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
26.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €290.00
Ukupno KM КМ0.00