Lista svih uplata - Kahrimanović Nihad
Datum Kategorija Način Iznos
01.04.2022 Za Azru Banka €30.00
01.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
05.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €270.00
Ukupno KM КМ0.00