Lista svih uplata - Muranović Mirsad
Datum Kategorija Način Iznos
17.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
04.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €240.00
Ukupno KM КМ0.00