Lista svih uplata - Halilović Dino i Medina Jagurdzija
Datum Kategorija Način Iznos
04.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
05.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
06.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
06.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
07.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
Ukupno EUR €200.00
Ukupno KM КМ0.00