Lista svih uplata - Bešić Fikret i Aida
Datum Kategorija Način Iznos
22.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
23.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €140.00
Ukupno EUR €260.00
Ukupno KM КМ0.00