Lista svih uplata - Karabašić Senada
Datum Kategorija Način Iznos
04.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
23.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €130.00
Ukupno EUR €250.00
Ukupno KM КМ0.00