Lista svih uplata - Memić Edo Djeka
Datum Kategorija Način Iznos
17.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
23.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
20.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
20.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
20.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
21.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
18.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
17.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
17.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
19.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
17.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
17.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
16.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
18.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
20.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
17.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
19.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
Ukupno EUR €210.00
Ukupno KM КМ0.00