Lista svih uplata - Halilovic Zilha
Datum Kategorija Način Iznos
11.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €78.00
26.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €198.00
Ukupno KM КМ0.00