Lista svih uplata - Hrnić Senad i Amira
Datum Kategorija Način Iznos
06.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
20.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €240.00
Ukupno KM КМ0.00