Lista svih uplata - Župani Džemo i Jasna
Datum Kategorija Način Iznos
30.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €100.00
16.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
01.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €250.00
27.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €590.00
Ukupno KM КМ0.00