Lista svih uplata - Tadžić Šefika
Datum Kategorija Način Iznos
03.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
02.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
03.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
11.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
03.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
03.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
05.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
06.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
03.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
05.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
Ukupno EUR €230.00
Ukupno KM КМ0.00