Lista svih uplata - Sivac Sanela
Datum Kategorija Način Iznos
07.11.2021 Za Amir-a Deumić-a PayPal €40.00
31.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €100.00
Ukupno EUR €140.00
Ukupno KM КМ0.00