Lista svih uplata - Mahmuljin Sabahudin i Edita
Datum Kategorija Način Iznos
15.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
14.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
14.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
17.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
14.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
14.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
16.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
14.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
15.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
15.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
14.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
12.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €60.00
Ukupno EUR €170.00
Ukupno KM КМ0.00