Lista svih uplata - Grabić Safet i Sara
Datum Kategorija Način Iznos
07.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
05.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €240.00
Ukupno KM КМ0.00