Lista svih uplata - Grozdanić Elvir i Fatima
Datum Kategorija Način Iznos
17.05.2023 Donacije za koncert Divanhana 2023 Banka €500.00
10.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €120.00
22.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
14.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €860.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Donacije za koncert Divanhana 2023 u EUR 500
Spenden-Donacije 2023 u EUR 120
Spenden-Donacije 2022 u EUR 120
Spenden-Donacije 2021 u EUR 120