Lista svih uplata - Nasic Mufid
Datum Kategorija Način Iznos
27.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €30.00
Ukupno EUR €30.00
Ukupno KM КМ0.00