Lista svih uplata - Balić Safija Wallet
Datum Kategorija Način Iznos
02.11.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €50.00
Ukupno EUR €50.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Za Amir-a Deumić-a u EUR 50