Lista svih uplata - Garibović Mersiha
Datum Kategorija Način Iznos
04.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
12.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €30.00
07.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
21.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
Ukupno EUR €140.00
Ukupno KM КМ0.00