Lista svih uplata - Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna
Datum Kategorija Način Iznos
08.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
Ukupno EUR €110.00
Ukupno KM КМ0.00