Lista svih uplata - Denić Samir i Edina
Datum Kategorija Način Iznos
08.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €48.16
01.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €120.00
Ukupno EUR €168.16
Ukupno KM КМ0.00