Lista svih uplata - Deumić Sabiha
Datum Kategorija Način Iznos
08.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
09.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
09.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
10.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
10.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
Ukupno EUR €230.00
Ukupno KM КМ0.00