Lista svih uplata - Bajrektarević Senad
Datum Kategorija Način Iznos
02.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
01.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
01.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
02.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
28.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
01.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
01.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
02.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
04.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €15.00
04.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
02.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
02.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
05.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
31.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
05.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
06.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
01.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
10.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
07.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
07.01.2021 Spenden-Donacije 2020 Banka €10.00
Ukupno EUR €265.00
Ukupno KM КМ0.00