Lista svih uplata - Halilović Ibrahim i Maida
Datum Kategorija Način Iznos
08.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
09.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
09.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
06.04.2022 Za Azru Banka €50.00
08.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
08.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
07.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
12.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €100.00
07.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
05.10.2021 Hum. koncert za A. Deumića Banka €5.00
07.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
07.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
07.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
07.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
09.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
08.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.00
29.12.2020 Spenden-Donacije 2020 Banka €120.00
Ukupno EUR €505.00
Ukupno KM КМ0.00