Lista svih uplata - Murečahajić Armin
Datum Kategorija Način Iznos
15.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
17.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
15.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
16.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
15.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
15.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
16.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
19.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
15.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
15.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
17.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €20.00
15.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
14.10.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €100.00
15.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
16.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
17.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
15.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €20.00
11.01.2021 Spenden-Donacije 2020 Banka €120.00
Ukupno EUR €680.00
Ukupno KM КМ0.00