Finansijski izvještaj za juni 2022

Ho Kozarac obracun juni 2022

Juni 2022

Cijenjeni donatori u toku mjeseca juna 2022-e godine naše aktivnosti su se svele na 5 narednih tačaka. Ispod slijedi PDF-Dokument pregledom našeg finansijskog stanja, utrošenog novca, računi i formulari kao dokaz uz fotografije da smo pomoć uručili.

 1. Troškovi busa za djecu – pola mjeseca
  Pošto je kraj školske godine ovo je bila zadnja donacija za prevoz učenika i to u visini od 50% tj. 200,00 KM. Za školsku godinu 2022/2023 troškove snosi grad i roditelji. Podrška ove inicijative od strane HO je bio pravi korak da se trajno učenicima olakša put do škole do Kozarca iz okolnih sela.
 2. Trimer za Baručiju
  Sa liste tražih donacija u junu smo uručili jedan trimer komšiji iz Hrnića.

 3. Pilići za uzgoj za 5 porodica
  Na zahtjev porodica koje po potrebi pomažemo, nabavili smo jednu turu pilića za njih. On3 koji su vrijedni i ne žele pakete a istovremeno imaju uslove za uzgoj domaćih životinja, mi podržimo na ovaj način.
 4. Sportska sala za karate
  Troškove za sportske aktivnosti Karate klub-a HURIJE iz Kozarca snosimo i u junu kako bi pomogli roditeljima, djeci i školi. Tokom ljetnih mjeseci nema aktivnosti. One se nastavljaju početkom nove školske godine i tada ćemo opet početi plaćati salu za karate.
 5. Redovna namjenska pomoć
  Najugroženije redovno snadbijevamo za hranom, lijekovima i sličnim. Pojedincima je potrebno snositi troškove vode ili električne energije pa se tu mogu osloniti na nas.

Kompletan izvještaj – 66 stranica – svi dokumenti ispod

Obracun-06.22-komplet_HO

I dalje nam cilj ostaje isti, primarno podržati sve ljude koji žele da rade i da od svog rada žive ili da pokrenu nešto.

Prenosimo Vam zahvale od ljudi na koje smo mislili, pomogli i obišli. Radni tim se zahvaljuje svim ljudima koji nas moralno, novčano ili na terenu pomažu.

Radni tim
Humanitarna Organizacija Kozarac

Print this entry

Slicne teme...