Okrugli sto 15.10.2022

Okrugli Sto Kozarac

Na inicijativu aktivnih članova organizovan je jedan informativni sastanak prije samog druženja. U sklopu toga, radni tim je prezentirao i dao na uvid svu raspoloživu dokumentaciju humanitarne organizacije.
Trudili smo se da objasnimo način rada, odluke i planove te odgovarali na pitanja prisutnih članova.

Između ostalog razmjenjena su mišljenja i skupljeni naredni prijedlozi:

  • Pokušati napraviti poseban fond od donatora koji dobrovoljno žele podržati ciljane projekte sa određenim iznosom.
    Npr. podržati agrarne poduzetnike sa određenom svotom novca uz uvijet da na kraju godine vrate novac i jedan dio doniraju u jačanje HO ili otkupom proizvoda stvorimo WIN-WIN situaciju za agrare i ugrožene osobe u kriznim situacijama. Odluku o svemu bi donosili isključivo donatori svake godine nanovo po povratku sredstava.
  • Tražiti način da se osiguraju sredstva za trajno ugrožene za duži period. Prijedlog nekih donatora je, da dobrovoljno donatori uplate donacije za više godina unaprijed. To bi olakšalo HO planiranje raspodijele finansijskih sredstava i osiguralo sredstva za ugrožene.
    Ovaj novac bi bio zaleđen i koristio se samo u tu svrhu.
  • Raditi na jačanju turističke zajednice i ponuda, kako bi se razvili ekonomski ogranci vezani za turizam. Konkretno misleći na uređenje izletišta na Staroj Pilani, organizacija izleta sa planinarskim društvima i slično.
  • Aktivnije podržavati talentovanu djecu, sportaše i studente sa ciljem da budu uspiješniji i da kasnije i oni pomognu Kozarcu kroz svoj rad, promociju ili neke druge aktivnosti od društvenog interesa.
  • Uključiti što više omladine u aktivni rad da bi se obezbijedila budućnost HO
  • Promovisati rad HO i prikupiti što veći broj donatora kako bi se lakše i prije mogli gore navedeni prijedlozi zajednički provesti u dijelo.

Video zapis

Schwanenstadt, 15.10.2022

Radni tim i prisutni donatori

Print this entry

Slicne teme...