Ideja i naš cilj

Humanitarna Organizacija Kozarac

Dragi Kozarčani i Kozarčanke,

nakon što smo u prošloj objavi pokušali da obrazložimo, kako djelovati dalje, ovu priliku želimo iskorisiti za par zahvala i dodatnih objašnjenja.

Kao prvo želimo se zahvaliti svim dosadašnjim donatorima a posebno onima koji su unatoč tome da smo oficijelno startovali sa radom tek 28.12.2020, donirali svoje iznose unazad za 2020-u godinu.

Zbog izražene želje drugih donatora i tako kasnog starta, završićemo prikupljanje donacija za 2020-u godinu tek 15.01.2021.

Kao drugo želimo objasniti našu ideju u par jednostavnih rečenica, jer dobijamo pitanja od ljudi i želimo da to pojasnimo…

Ideja se rodila sa ciljem da bude i ostane trajna organizacija, koja bi kroz humanost uvezala sve Kozarčane širom svijeta. Finansirala bi se dobrovoljno sa malim iznosima od po 10€ mjesečno po porodici.

To iznosi 120€ godišnje ili 60€ za Sloveniju i Hrvatsku, te 30€ za donatore iz BiH. Samo zajedno i u velikom broju možemo i trebamo riješiti probleme u našem rodnom mjestu.

Nevažno gdje Kozarčani borave, bez dijeljenja na Domaće/Dijasporu trebali bi u humanosti dokazati da stojimo jedan uz drugog.

Po nekim procjenama, ako Kozarac ima 25.000 mještana i podjelimo to na 4-člane porodice, dobićemo cifru koja prelazi 5.000 porodica.

Ta brojka je naš dugoročni CILJ i zbog njega se trudimo da u ovoj početnoj fazi ne napravimo grešku i dovoljno sve Kozarčane informišemo.

Nama je jasno da ne mogu i ne žele svi podržati našu ideju humanosti, ali mi želimo sve one zainteresovane osobe informisati i podstaći ih da budu dio nas i trajnog riješenja mnogih problema koje možemo i moramo samooraganizacijom riješiti.


Iskreno se nadamo velikoj podršci naše ideje i smatramo da samo rastom redovnih donatora i podrškom u interesu zajednice, može se preći na planiranje drugih projekata od većeg i važnijeg značaja za naše rodno mjesto.


Na kraju samo da dodamo da nam nije stalo do isticanja svojih ili tuđih imena.

Zakon o zaštiti ličnih podataka nas čini opreznim i još razrađujemo taktiku o objavama i uplatama.

Stoga Vas molimo za razumijevanje i strpljenje.

Vaš Radni Tim
HO Kozarac

Foto: A. Mahmuljin

Print this entry

Slicne teme...