Mogućnost uplate donacije u gotovini u Kozarcu


Na prijedlog i molbu naših sugrađana koji iz ličnih razloga nisu u mogućnosti uplatiti donaciju na naš žiro-račun u Austriji, radni tim je donio odluku da pomogne i pronašao je riješenje da se legalno uplata može izvršiti u gotovini u Kozarcu. 

Za svaku uplatu dobićete priznanicu od osobe na terenu a novac će biti odnešen prvom prilikom u Austriju i uplaćen na ime donatora a objavljen najkasnije u mjesečnom izvještaju.

Uplate možete najaviti i dogovoriti kod Sare na telefon 066 767 471.

Print this entry

Slicne teme...