Aktuelni mjesec u poredjenju sa proslim godinama

MjesecEURBAM
04.20216075.2900 760.0000
04.20225115.1000 870.0000
04.20234210.1600 1000.0000
04.20244082.0000 370.0000

Slicne teme...