Prošli mjesec u poredjenju sa prošlim godinama

MjesecEURBAM
03.20216068.9300 #
03.20224870.5800 280.0000
03.20234265.9300 120.0000
03.20246786.0000 660.0000

Slicne teme...