Donacije po godini

godinaiznos
20202360.0000
20211400.0000
20221410.0000
20239867.3600

Slicne teme...