Kozarački lanac

Plastenik

Dragi Kozarčani i Kozarčanke,

sigurno se pitate šta je “Kozarački lanac”

Kozarački lanac je zamišljen da u sklopu i preko ove naše zajedničke organizacije obuhvati više od samo ljudi kojima treba pomoći dodijelom donacija, subvencija i sličnog o čemu smo govorili do sada.

Saradnja sa poduzetnicima

“Kozarački lanac” treba uvezati sve naše poduzetnike (donatore/trgovine/pekare/restorane/majstore/proizvođaće domaćih proizvoda i zdrave hrane, itd.), ali za ovaj primjer ćemo uzeti trgovine mješovite robe koje nam stoje na raspolaganju u Kozarcu.

Misleći isključivo na trgovine ili trgovce mješovite robe, cilj nam je da u slučaju nabavke robe svu robu pokušamo nabaviti od naših lokalnih trgovaca. Iz ekonomskog aspekta gledano, ne uvijek kod istog da bi tako podržali što više trgovaca. Moguća je i nabavka robe kod više trgovaca istovremeno, ukoliko se radi o znatno velikoj količini robe ili vrijednosti robe.

Već smo imali 2 informativna telefonska razgovora s trgovcima i objasnili vlasnicima ideju i naš budući rad, šta on sve obuhvata i kako i šta planiramo. Kod trgovaca i vlasnika je ta vijest vrlo pozitivno primljena.

Naravno da od trgovaca očekujemo obećanu robu u obećanom terminu i da oni sami postanu jedan od naših članova i humanista.

Kao drugo očekujemo da cijene budu korektne, opravdane i ne iznad tržišne cijene te da roba ne bude druge klase ili pred istek roka trajanja.

U slučaju nabavke velikih količina mješovite robe, takođe očekujemo posebne ponude tj. popust, ako ne na cijene, onda u robi, tako da nabavkom veće količine robe profitiraju i trgovci, a i Humanitarna Organizacija Kozarac sa ciljem da što više robe dobijemo za istu svotu novca ali bez ucijenjivanja.

Ukratko ćemo pojasniti temeljne uslove za nabavku robe kod određene trgovine:

  1. Vlasnik trgovine postaje kao privatno lice donator u iznosu od 60,00 KM godišnje
  2. Trgovina kao pravno lice postaje donator ili sponzor sa minimalnim iznosom od 60,00 KM godišnje.
  3. Vlasnik trgovine, članovi porodice i njegovi zaposleni odriču se prava na aktivnosti u ime HO Kozarac (zbog sukoba interesa)

Lokalni proizvođači domaćih proizvoda i zdrave hrane

U ovom našem lancu pokušaćemo primarno da nabavku potrebne domaće robe izvršimo kod lokalnih proizvođača, ratara, vrtlara, pčelara, voćara i slično.

Da bi ovaj projekat uspio, moramo uspostaviti kontakt sa njima i zamoliti sve osobe koje poznaju nekog ko proizvodi bilo kakve domaće proizvode, hranu da nam se obrati i prikažu svoju ponudu.

Logistika

Za ovaj poduhvat i dostavljanje donacija u monetarnom smislu, a i nabavku robe, isporuku robe do lica kojima je određena potrebna nam je logistička pomoć. Članovi radnog tima će pojedine akcije pratiti lično i doputovati iz država u kojima borave, ali na licu mjesta planiramo imati osobe koje će preuzeti najveći dio logističkih obaveza i biti ta logistička karika u lancu između nas.

Već imamo par ljudi koji su izrazili želju i potrebu da nam pomognu, kako dobrovoljno tako i ljudi kojima treba posao ili pomoć da nađu posao.
Stim bi još ojačali svoj lanac i kontakte između svih dosad nabrojanih lica/faktora u Kozaračkom lancu.

Vaš Radni Tim
HO Kozarac

Foto: Privatna arhiva članova radnog tima

Print this entry

Slicne teme...