Prvi humanitarni koraci

HO Kozarac

Dragi Kozarčani i Kozarčanke,
proteklih dana najavljene su još neke donacije i zamoljeni smo da sačekamo bar do 20. januara sa objavom novčanih sredstava i listom donatora iz akcije prikupljanja za 2020-tu godinu.

Radni tim se odlučio da sačeka sa obračunom tih novčanih sredstava, jer ovisno o državi transakcija novca može trajati par dana.

Šta raduckamo???

Koliko nam vrijeme i ove COVID-okolnosti dozvoljavaju, pokušali smo timski da neke stvari temeljno dogovorimo, kako u Radnom Tim-u, tako se pregovaralo sa jednom našom Kozarčankom, koja bi u ime HO Kozarac bila kontakt osoba na području Kozarca.

Radni tim je pripremio i dogovorio listu zadataka za kontakt osobu i dokumentaciju koja nam je potrebna zbog austrijskih organa vlasti. Ubrzo će dokumentacija biti elektronskim putem dostavljena osobi, kako bi mogla otpočeti raditi na terenu. Ukratko se njeni zadaci sastoje od posjete osoba koje se nalaze na listi za pomoć, evidentiranju njihovog stanja i oblika pomoći koji su njima neophodni.

U toj listi zadataka nalazi se i priprema dostave pomoći u svim oblicima te održavanje kontakta sa njima.

Radni tim se (uz uvažavanje želja donatora koji su aktivno insistirali) odlučio, da od novca skupljenog za 2020 godinu, svim osobama koje se nalaze na listi a momentalno ih je 55 ( čiji broj se nažalost skoro svako par dana mijenja) dostavi namjenske pakete čija bi vrijednost bila određena po broju članova porodice ali isključivo namjenski.

Kao namjenske pakete smatramo, pakete koji su složeni nakon obavljenog razgovora sa osobom na terenu, tako da nebi nekom uručili stvari koje već imaju, stvari na koje su alergične i slično.

Namjenski paketi neće uvijek sadržavati samo robu/hranu i slično, nego i potrebne medikamente, medicinske preparate, higijenske artikle ili možda čak uplate tj. izmirivanje jednog dijela duga za nastale i neizmirene troškove, kao što je struja/voda. Ukoliko budemo vršili uplate i izmirivanje dugova, ukupna vrijednost naše pomoći biće ravnomjerno raspoređena i neće prelaziti predviđen obim pomoći koji slijeduje po broju članova porodice.

Namjenski paketi su važan dio naše ideje i trajnog riješenja, zato se njihov sadržaj razlikuje od paušalnih paketa koji imaju isti sadržaj i dodijeljuju se u slučaju kada se mora brzo reagovati (prirodna katastrofa, izbjeglicama). Naš cilj je da ljudi dobiju ono osnovno i neophodno za život ali ne stvari koje će završiti na deponiji.

Skim i kako?

Par volontera na terenu će pripomoći da se namjenski paketi organizuju i dostave. Neki drugi humanisti (koji ne žele biti imenovani) ponudili su nam pomoć tj. usluge printanja formulara koji se trebaju dostaviti licima na terenu i druge pogodnosti koje su nama na početku od velikog logističkog značaja.

Robu ćemo nabaviti, onako kako smo i zamislili, kod domaćih proizvođača ili trgovaca koji su spremni na uslove otkupa i nabavke robe kod domaćih proizvođača, koji zapošljavaju stanovnike Kozarca. Ti dogovori su još u toku i pokušavamo da kontaktiramo još više “partnera” koji žele podržati već spomenuti Kozarački lanac. “Kupujmo naše” je akcija koju ćemo takođe uzeti u obzir prilikom nabavke robe od trgovaca.

Kozarački lanac će od samog početka djelovanja obuhvatiti donatore, trgovce, nezaposlene, volontere i socijalno ugrožene te podržati ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Nakon dostave gore navedenih namjenskih paketa, osobe sa terena će nam dostaviti informacije koje ćemo objaviti i podijeliti sa Vama.

Ovu priliku koristimo da se neizmjerno zahvalimo svim donatorima, svim humanistama i saradnicima koji nas na bilo koji način podržavaju i dijele našu ideju.

Citat jednog humaniste

Ovo je pred nama težak i dugačak put ali smo ipak na pravom putu.
Samo se držimo ovakvih principa.

Vaš Radni Tim
Humanitarna Organizacija Kozarac
HO Kozarac

Print this entry

Slicne teme...