Financijski izvještaj do 28.02.2021

Financijski izvještaj do 28.02.2021 Ho Kozarac

Poštovani donatori i čitaoci,

nakon kraja drugog mjeseca kako smo aktivni kao Humanitarna Organizacija Kozarac, objavljujemo po drugi put uvid u sve dosadašnje prihode i troškove.

1. Stanje na računima

Račun/KasaAktuelno stanje
Bankovni racun14.188,97€
PayPal417.29€
Ukupno na računima14.606,26€
Kasa kod Sare u KM208.30KM
Napomena/Objašnjenje:
Kasa je aktivirana sa 100€ i ostatak je nastao zamjenom Eura u KM zbog kursa). Ovaj novac je veċim djelom uplaniran za kupovinu piliċa koje ċemo uskoro donirati.

Svi dosadašnji prihodi

Donacije za 20205.833,93€
Donacije za 202115.545,74€
Dodatne donacije / Rezerva / Crni fond555,36€
Ukupni iznos prihoda do 28.02.202121.935,03

Svi dosadašnji troškovi

Troškovi paketa i prve krave za Gariboviċa i logistika5.673,04€
Troškovi druge krave za Dergiċa1.040,00€
Troškovi za obnovu najlona na plasteniku u Trnopolju192,00€
Troškovi organizacije
( 100€ u kasu na terenu te dozvola, webstranica)
164,04€
Troškovi Paypala – provizija na uplate155,85€
Troškovi banke – ziro racun i provizija na uplate van EU103,84€
Ukupni troškovi do 28.02.20217.328,77

Bilansiranje i provjera

OpisIznos
Svi prihodi do 28.02.202121.935,03
Svi troškovi do 28.02.20217.328,77
Razlika izmedju prihoda i troškova14.606,26
Stanje na računima (PayPal+Banka)
(Stim da imamo u kasi dodatno 208,30KM)
14.606,26€
208,30 KM

Lista donacija iz februara

DatumImeNamjenaIznos
02.02.2021Kahrimanovic Muhamed i HidajetaSpenden-Donacije 2020120,00 €
01.02.2021Jusic HarisSpenden-Donacije 202120,00 €
01.02.2021Jakupovic Edhem i AsijaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Dautovic Elvedin i AlmaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Cuskic SamiraSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Kulašic Ibrahim i HavaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Kahrimanovic Armina Mag.Spenden-Donacije 2021120,00 €
01.02.2021Garibovic EdinSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Kahrimanovic DženanaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Kahrimanovic ArminSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Paratušic Amir i MaidaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Mujkanovic Muharem i MernamaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Paratušic MurisaSpenden-Donacije 2021120,00 €
01.02.2021Paratušic Lejla i HarisSpenden-Donacije 2021120,00 €
01.02.2021Softic EnisSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Softic ŠejlaSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Softic MehmedSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Hukic DenisSpenden-Donacije 202110,00 €
01.02.2021Filovic AmirSpenden-Donacije 202110,05 €
01.02.2021Mujkanovic Nijaz i FirdesaSpenden-Donacije 2021120,00 €
01.02.2021Dautovic Elvedin i AlmaSpenden-Donacije 2021120,00 €
02.02.2021Mehmedagic HidajetSpenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Ferizagic Amir Mag.Spenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Mehmedagic ArifSpenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Alic EmirSpenden-Donacije 2021120,00 €
02.02.2021Hadžic Mihad i FatimaSpenden-Donacije 2021120,00 €
02.02.2021Foric Muhamed NJONJASpenden-Donacije 202160,00 €
02.02.2021Garibovic Edin (2. Verda..)Spenden-Donacije 2021120,00 €
02.02.2021Redžic Saud i AzraSpenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Sivac NisvetaSpenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Sivac SanelSpenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Balic RabijaSpenden-Donacije 2021120,00 €
02.02.2021Duracak DzemalSpenden-Donacije 202110,00 €
02.02.2021Kararic EnverSpenden-Donacije 2021110,53 €
03.02.2021Blaževic ArminSpenden-Donacije 2021130,00 €
03.02.2021Kahrimanovic DervišSpenden-Donacije 202110,00 €
03.02.2021Jakupovic Ramo i MirsadaSpenden-Donacije 202110,00 €
03.02.2021Mahmuljin MirzaSpenden-Donacije 2021120,00 €
03.02.2021Karabašic EmirSpenden-Donacije 2021120,00 €
03.02.2021Džonlagic SabitSpenden-Donacije 2021120,00 €
03.02.2021Kahrimanovic SadinaSpenden-Donacije 202110,00 €
03.02.2021Blaževic EdinSpenden-Donacije 202110,00 €
04.02.2021Muranovic MirsadSpenden-Donacije 2021120,00 €
04.02.2021Hodžic EnisaSpenden-Donacije 202110,00 €
04.02.2021Muhic DamirSpenden-Donacije 2021120,00 €
04.02.2021Tadžic ŠefikaSpenden-Donacije 202110,00 €
04.02.2021Jaskic AmirSpenden-Donacije 2021120,00 €
05.02.2021Jakupovic Ismar i AmilaSpenden-Donacije 202110,00 €
05.02.2021Crnic ArminSpenden-Donacije 202110,00 €
05.02.2021Alic AmilSpenden-Donacije 202110,00 €
05.02.2021Kahrimanovic NihadSpenden-Donacije 2021120,00 €
05.02.2021Bešic ElvisSpenden-Donacije 202110,00 €
05.02.2021Softic IsmetSpenden-Donacije 2021120,00 €
06.02.2021Dautovic VictoriaSpenden-Donacije 2021120,00 €
08.02.2021Cirkin Sakib i JasminkaSpenden-Donacije 202110,00 €
08.02.2021Softic Husnija i SenitaSpenden-Donacije 202110,00 €
08.02.2021Garibovic Emir i Amila ZajmovicSpenden-Donacije 2021120,00 €
08.02.2021Kurtovic MirsadaSpenden-Donacije 2021120,00 €
08.02.2021Kahrimanovic DženanSpenden-Donacije 2021120,72 €
08.02.2021Fazlic DamirSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Kulašic EmirSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Deumic SabihaSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Halilovic Dino i MedinaSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Kahrimanovic Demir und IrmaSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Halilovic IbrahimSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Jakupovic Ramo i MirsadaSpenden-Donacije 202110,00 €
09.02.2021Blaževic JasminSpenden-Donacije 202120,00 €
10.02.2021Bajrektarevic SenadSpenden-Donacije 202110,00 €
10.02.2021Grabic AdnanSpenden-Donacije 202120,00 €
11.02.2021Korjenic SafijaSpenden-Donacije 202150,00 €
12.02.2021Muratcehajic Mujo i SajmaSpenden-Donacije 2021120,00 €
12.02.2021Muminhodžic MuamerSpenden-Donacije 202120,00 €
12.02.2021Jakupovic SalihaSpenden-Donacije 2021120,00 €
13.02.2021Bešic MevlidaSpenden-Donacije 202110,00 €
14.02.2021Sahiti ViganSpenden-Donacije 202110,00 €
14.02.2021Kenjar ElvirSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Kulašic TahirSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Garibovic EnesSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Cirkin AdelSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Zec Riad i EminaSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Cuskic AlenSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021ArchiCUS Bau e.U.Spenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Dautovic SenadSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Dautovic Zlatan i ElvedinaSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Mujkanovic Camka oder AhmetSpenden-Donacije 202110,00 €
15.02.2021Murcehajic ArminSpenden-Donacije 202120,00 €
16.02.2021Halilovic HuseinSpenden-Donacije 202110,00 €
16.02.2021Cirkin MirsadSpenden-Donacije 202110,00 €
16.02.2021Pidic NedzadSpenden-Donacije 202110,00 €
16.02.2021Bešic EdinSpenden-Donacije 202110,00 €
16.02.2021Mujkanovic SanelaSpenden-Donacije 202160,00 €
16.02.2021Terzic Fudo i KikaSpenden-Donacije 2021120,00 €
18.02.2021Mujkanovic SamirSpenden-Donacije 2021120,00 €
18.02.2021Gutic Fadil i ElvisaSpenden-Donacije 202110,00 €
18.02.2021Pjanic Sead i HajrijaSpenden-Donacije 2021125,00 €
18.02.2021Mujkanovic EmirSpenden-Donacije 2021120,00 €
19.02.2021Dautovic Esad i ArminaSpenden-Donacije 202115,00 €
19.02.2021Memic Edo DjekaSpenden-Donacije 202110,00 €
19.02.2021Balic Esad ESOSpenden-Donacije 202110,00 €
21.02.2021Bešlagic NedžadSpenden-Donacije 202110,00 €
21.02.2021Arifagic NedžadSpenden-Donacije 202110,00 €
22.02.2021Mujkanovic AjdinSpenden-Donacije 202160,00 €
22.02.2021Karabašic Besim i AdisaSpenden-Donacije 2021100,00 €
23.02.2021Icic SaraSpenden-Donacije 202110,00 €
23.02.2021Karabašic SenadaSpenden-Donacije 2021130,00 €
23.02.2021Zulic MensuraSpenden-Donacije 2021100,00 €
23.02.2021Bešic FikretSpenden-Donacije 2021140,00 €
24.02.2021Sivac AmraSpenden-Donacije 202110,00 €
24.02.2021Deumic SuadaSpenden-Donacije 202110,00 €
24.02.2021Marošlic HajraSpenden-Donacije 2021120,00 €
24.02.2021dmarSpenden-Donacije 2021120,00 €
25.02.2021Duracak MuharemSpenden-Donacije 202120,00 €
25.02.2021Duracak EdinaSpenden-Donacije 202120,00 €
25.02.2021Hadžic HaseSpenden-Donacije 202110,00 €
25.02.2021Waldvogel FikretaSpenden-Donacije 202120,00 €
26.02.2021Mahmuljin Teofik i EdinaSpenden-Donacije 202110,00 €
26.02.2021Dautovic ArminaSpenden-Donacije 202110,00 €
26.02.2021Softic Mehmed i ArminaSpenden-Donacije 202110,00 €
26.02.2021Mahmuljin Kenan i AlmiraSpenden-Donacije 202113,60 €
27.02.2021Murcehajic MidhetSpenden-Donacije 202110,00 €
27.02.2021Žeric Anel i MuhamedSpenden-Donacije 2021120,00 €
Ukupno u februaru5.554,90 €

Broj donatora do 28.02.2021 po prezimenima

PrezimeBroj
Kahrimanovic12
Sivac11
Mujkanovic10
Bešic8
Softic8
Dautovic7
Karabašic7
Duracak6
Blaževic5
Halilovic5
Jakupovic5
Kulašic5
Mahmuljin5
Mehmedagic5
Garibovic4
Kenjar4
Paratušic4
Balic3
Cirkin3
Cuskic4
Grabic3
Hadžic3
Hodžic3
Matric3
Tadžic3
Alic2
Arifagic2
Avdagic2
Bešlagic2
Crnic2
Deumic2
Fazlic2
Icic2
Marošlic2
Murcehajic2
Redžic2
Adžemovic1
ArchiCUS1
Bajrektarevic1
Bilal1
Causevic1
dmar1
Duratovic1
Džonlagic1
Ferizagic1
Filovic1
Foric1
Gredicek1
Gutic1
Haskic1
Hegic1
Hukic1
Jaskic1
Javor1
Jung1
Jusic1
Kajdic1
Kararic1
Kilic1
Korjenic1
Kurtovic1
Mahic1
Memic1
Menkovic1
Muhic1
Mujagic1
Muminhodžic1
Muranovic1
Muratcehajic1
Nurišic1
Pidic1
Pjanic1
Poljak1
Rekic1
Sahiti1
Saleš1
Sijercic1
Softic1
Sušic1
Talic1
Talundžic1
Terzic1
Topic1
Waldvogel1
Zec1
Žeric1
Zulic1
Ukupan broj donatora209

Narednih dana planiramo donijeti odluku i predstaviti na koji način ċe sredstva koja imamo na raspolaganju biti utrošena.

Svim donatorima, koordinatorima, članovima, osoblju na terenu i pratiocima želimo se od srca zahvaliti na svemu a posebno na pruženom povjerenju i finansijskoj te moralnoj podršci.

Vaš Radni Tim
Humanitarna Organizacija Kozarac

Print this entry

Slicne teme...