Način rada i uređenje HO Kozarac

Način rada i uređenje HO Kozarac

U narednom tekstu ćemo pokušati objasniti koncept i načine rada naše humanitarne organizacije.

Sastav:

 1. Radni Tim se sastoji od muških 8 osoba, 7 od njih žive u Austriji a 1 u Njemačkoj.
  Sve odluke se donose većinski, glasanjem u Whatsapp Chatu ili Videokonferenciji.
  Svi iz radnog tima imaju podršku svojih supruga, djece, prijatelja. 
 2. Na terenu imamo samo Saru koja na zahtjev radnog tima reaguje i obavlja posao na terenu. Ona takođe ima podršku i pomoć svog muža, posebno kad je na terenu. 
 3. Svojim radom, poznanstvom i prijateljstvom njegujemo veze i sarađujemo sa mnogim donatorima, politički angažovanim osobama, humanistama, biznismenima i drugima.
  Taj broj ljudi iz dana u dan raste i oni nas savjetuju, diskutujemo i potpomažu u posebnim temama. Komunikacije se odvija vecinom preko Whatsapp-a.

Na koji način doći do pomoći za osobe i ko o tome na koji način odlučuje?

 1. U početku posla na terenu smo angažovali Saru da obiđe sve osobe, koje su područja Kozarca i mi smo je ciljano slali. Preporuke koga obići smo skupljali preko naših donatora. Neki prijedlozi su nam dolazili i emailom. Imamo jednu veliku Whatsapp-Grupu u kojoj se nalaze većinom donatori. Neki od donatora nam šalju molbe i preporuke direktno tj. jer poznaju nas iz radnog tima.
 2. I danas to funkcioniše slično, ili nam donatori dojave koga treba obići i razmotriti da li mu je potrebna pomoć ili neke osobe to jave Sari. Ako Sara dobije informaciju, prvo informiše radni tim. Poslije toga radni tim ako lično ne poznaje osobu odluči kako dalje postupiti i da li Saru poslati do te osobe. 
 3. Ukoliko Sara dobije molbu od radnog tima da obiđe nekoga da bi taj isti podnio zahtjev za pomoć, poslije obavljenog razgovora nam pošalje formular sa molbom za pomoć. 
 4. Ovisno o tipu pomoći koja je navedena u molbi i stanju na terenu se pristupa dodatnom informisanju o stanju preko donatora/poznanika koje bi mogle znati osobu koja je podnijela zahtjev.
 5. Samo u rijetkim slučajevima se molba direktno odbija, radni tim odbije i Sara samo prenese odluku.
 6. Sve molbe ostaju otvorene dok nam na raspolaganju ne budu sredstva da bi ih okončali. Neke su sezonski vezane pa je i to kriterijum važan za odluke kad i kako djelovati. Ovisno o iznosu kojim raspolažemo raspoređujemo sredstva izbalansirano koliko je to moguće.

Po kojim kriterijama se dobija pomoć?

 1. Stari, bolesni, nesposobni za rad, bivši pripadnici armije i porodice sa djecom imaju prednost.
 2. Radno sposobni koji traže neki oblik pomoći da bi živjeli od svog rada tj. Alat, mašine, Repromaterijal i domaće životinje i slično.
 3. Ostala pomoć ide u projekte vezane za zajednicu, poboljšanje stanja od kojeg bi profitirali svi stanovnici Kozarca ili samo naše mjesto. U to spadaju razni oblici investicija u sportske i kulturnoumjetničke aktivnosti, ekologiju, školovanja, za omladinu… Neke ideje i molbe nam dolaze od aktivnih osoba i predstavnika udruženja, škola a neke od donatora ili samog radnog tima.
 4. Inicijative kroz koje želimo pomoći i poboljšati kvalitet života nekim osobama prije nego što postanu socijalno ugroženi

Kritike:

Zahvalni smo i na kritikama koje dobijemo direktno ili indirektno.

Mnogi kažu za neke stvari:  gdje je država, grad to treba, znamo mi to sve ali znamo da ni grad ni država neće. Moramo gurati da se edukujemo, da omladina vidi viziju opstanka i uvezati da slogom napreduje naše mjesto.

30 godina spominjemo iste te, koji bih trebali pomoći a slika sa terena pokazuje nešto drugo. Sve nas je manje i manje.

Želite aktivno učestvovati u radu?

Ukoliko želite aktivno učestvovati u radu, predlagati ideje i projekte, savjetovati nas ili na bilo koji način doprinijeti našoj humanitarnoj organizaciji, rado ćemo i Vas dodati u Whatsapp-Grupu ili nam pošaljite Email sa brojem mobilnog telefona na info(et)ho-kozarac.org.

Voljeli bi da se u radni tim priključi još više mladih osoba iz i van BIH koji će kao i mi volonterskim radom pomoći HO, Kozarac i komšije. Dobrodošli fotografi, novinari, snimatelji, ekonomiste, biznismeni, učitelji, tehničari, vatrogasci, policajci, ma svi.

Svima koji su nam dosad pomogli, svima koji nas savjetuju da smanjimo rizik i djelujemo ispravno se zahvaljujemo.

Napomena zbog nekih glasina:

Humanitarna organizacija Kozarac nije firma i nema konkurenciju. Mi kao radni tim imamo odgovornost prema pravilima i važečim zakonima koji važe za registrovane humanitarne organizacije. Sretni smo što na našem terenu djeluju i druge organizacije i to ne doživljavamo kao konkurenciju, jer da nije njih, stanje bi bilo gore.

Poruka:

Poruka Kozarčanima, ako žele da svima bude bolje u našem mjestu neka uključe porodicu, familiju, prijatelje u ovu našu organizaciju. 

U svom mjestu neka pogledaju šta fali i kome treba pomoći i neka jave i to je put za napredak.

Radni tim

Print this entry

Slicne teme...